15 lipca 2022

Złamanie żuchwy podczas usunięcia zęba mądrości – ugoda kończąca postępowanie

W bieżącym tygodniu doszło do zakończenia postępowania odszkodowawczego prowadzonego przez naszą kancelarię na rzecz pacjenta stomatologicznego, który został poszkodowany w jednej z dużych klinik stomatologicznych mających swoją siedzibę w Krakowie.
W omawianej sprawie doszło do złamania żuchwy pacjenta podczas usunięcia ósemki, czyli popularnie zwanego zęba mądrości. Złamanie nie zostało rozpoznane w trakcie zabiegu, jak również przez wiele miesięcy w późniejszym okresie, gdy pacjent zgłaszał występowanie dolegliwości bólowych podczas kolejnych konsultacji w klinice. Mimo niepokojących objawów, personel medyczny nie zdecydował się na wykonanie niezbędnych badań obrazowych, które mogłyby zlokalizować źródło bólu pacjenta. Z tego też powodu w momencie gdy wykonano niezbędne zdjęcie pantomograficzne, złamanie które występowało u pacjenta oceniono jako zastarzałe. Z tych powodów konieczne było przeprowadzenie u pacjenta zabiegu rekonstrukcyjnego żuchwy wraz z częściową resekcją kości objętej stanem zapalnym i wstaniem sztucznego implantu zastępującego usunięty fragment kości.

W związku z tymi nieprawidłowościami, kancelaria BFP wystąpiła z roszczeniami do kliniki stomatologicznej oraz lekarza prowadzącego leczenie pacjenta. W wyniku przeprowadzonych postępowań likwidacyjnych oraz zawartych ugód na rzecz poszkodowanego pacjenta wypłacono kwoty rekompensaty w łącznej wysokości ponad 90 tys. zł

W postępowaniu odszkodowawczym klienta reprezentowali mec. Jolanta Budzowska oraz mec. Andrzej Kusch.

Inne wygrane sprawy