15 grudnia 2023

Niewykryty rak przez błąd w ocenie badania

Przed Sądem Okręgowym w Krakowie została zawarta ugoda na rzecz naszej Klientki, mocą której otrzymała kwotę 250.000,00 zł zadośćuczynienia oraz koszty zastępstwa procesowego.
Powództwo w sprawie zostało wytoczone zaledwie rok wcześniej przeciwko ubezpieczycielowi pracowni patomorfologicznej, która wykonała błędnie badanie histopatologiczne i nie zdiagnozowała u pacjentki w usuniętej tarczycy raka.

W konsekwencji błędnego rozpoznania pacjentka przez kolejne 7 lat żyła nieświadoma choroby i nie podejmowała żadnego leczenia onkologicznego. O chorobie dowiedziała się dopiero, gdy zdiagnozowano w jej organizmie patologiczny odrost tarczycy oraz liczne już przerzuty raka tarczycy do kośćca i płuc. Rekonsultacja badania histopatologicznego sprzed 7 lat potwierdziła obecność raka w usuniętej tarczycy.

Następstwem błędnej diagnozy były m.in. trzy poważne operacje (dwie neurochirurgiczne i jedna z zakresu chirurgii klatki piersiowej), a wszystkie były powikłane, powstał wodniak i przetoka. Jak oceniła biegła onkolog powołana w sprawie, gdyby nie doszło do błędu diagnostycznego, to leczenie raka tarczycy byłoby proste, szybkie, nieobciążające pacjenta, a z uwagi na mały wówczas stopień zaawansowania choroby i dobre rokowania w tego typu nowotworze pacjentka miała szansę na wyleczenie. Obecnie nowotwór jest zaś w najwyższym stopniu zaawansowana, a jakość życia, choć emerytowanej, to dotychczas bardzo aktywnej kobiety, uległa drastycznemu pogorszeniu.

Klientkę w procesie reprezentowały mec. Jolanta Budzowska oraz mec. Iwona Świętek – Wołosiuk.

                                                                            ***

Inne wygrane sprawy

22.01.2024

Śmierć dziecka podczas porodu - wyrok karny

Wyrokiem z dnia 19 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w G., po rozpoznaniu wniesionych apelacji, ponownie..

30.11.2023

Ponad 2 miliony złotych rekompensaty za śmierć po cesarskim cięciu!

W ostatnich dniach listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Katowicach wydał wyrok dotyczący wysokości kwot należnych..

27.11.2023

Błąd operacyjny – nieprawidłowe zaopatrzenie złamania podudzia

Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził na rzecz naszej Klientki – poszkodowanej błędem medycznym, łączną kwotę..

24.11.2023

Upadek w autobusie – wysoka wygrana

W dniu 24 listopada 2023 r. na posiedzeniu niejawnym Sąd Apelacyjny w Krakowie oddalił w całości apelację..

22.11.2023

Ugoda sądowa - ponad 900 tys. złotych dla rodziny za śmierć osób bliskich

W dniu 22 listopada 2023 r. Kancelaria BFP zawarła w imieniu swoich klientów ugodę sądową. To kolejny..

25.10.2023

Cholecystektomia – jatrogenne uszkodzenie dróg żółciowych

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym uwzględnił roszczenia powódki przeciwko dwóm pozwanym..

05.10.2023

Błąd operacyjny i opóźnione rozpoznanie powikłań

Przed Sądem Okręgowym w Szczecinie, zawarliśmy ugodę sądową, mocą której ubezpieczyciel podmiotu leczniczego..

05.10.2023

Korzystny wyrok w Sądzie Apelacyjnym – niemal dwukrotnie podwyższone zadośćuczynienie!

Sąd Apelacyjny w Krakowie rozpoznał apelację, jaką złożyliśmy w imieniu naszej klientki, a dotyczącej..