12 maja 2014

Nagłe zatrzymanie krążenie po operacji [05.2014]

Dnia 8 maja 2014 r. zapadł wyrok, w którym Sąd zasądził na rzecz Klientki Kancelarii Budzowska Fiutowski i Partnerzy kwotę 300 000 zł tytułem zadośćuczynienia, a nadto ok. 7000 zł tytułem odszkodowania i miesięczną rentę w kwocie ok. 3500 zł. Sąd..

06 luty 2014

Wadliwie działająca aparatura medyczna przyczyną tragedii - zapadł wyrok [02.2014]

W kwietniu 1999 powód, ówcześnie siedemnastoletni uczeń liceum ogólnokształcącego w Warszawie, został zoperowany z powodu zapalenia wyrostka robaczkowego w szpitalu klinicznym w Warszawie. Na wskutek incydentu anestezjologicznego podczas podawania narkozy..

09 czerwca 2013

Uszkodzenie nerwu jako powikłanie pooperacyjne [czerwiec 2013]

Sąd Apelacyjny w Krakowie rozpatrzył w czerwcu 2013 r. apelacje obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z  dnia 23 maja 2012 r. Sąd pierwszej instancji zasądził na rzecz powoda kwotę 70 tys. złotych tytułem zadośćuczynienia, z odsetkami ustawowymi..

21 luty 2013

Powikłania cholecystektomii laparoskopowej – wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach [02.2013]

Wyrok Sądu I instancji zasądzający na rzecz powódki kwotę 100 tys. zł zadośćuczynienia oraz odszkodowanie zapadł 8 października 2012 r. Sprawa dotyczyła prawidłowości przeprowadzenia w jednym ze śląskich szpitali  operacji cholecystektomii laparoskopowej,..

07 października 2012

Jatrogenne uszkodzenie dróg żółciowych- zadośćuczynienie [10.2012]

Powódka w 2001 roku została przyjęta w trybie planowym do jednego ze śląskich szpitali w celu operacyjnego leczenia kamicy żółciowej. Zabieg wykonano metodą laparoskopową. Operator już przy pierwszych manewrach w okolicy pęcherzyka żółciowego uszkodził..

11 maja 2011

Brak opieki po operacji [05.2011]

W 2006 roku klientka kancelarii poddała się zabiegowi histerektomii. Na skutek wadliwie przeprowadzonej operacji, a następnie braku właściwej opieki pooperacyjnej doszło do wstrząsu hipowolemicznego realnie zagrażającego życiu klientki. Personel medyczny..

11 października 2010

Rekordowe zadośćuczynienie za błąd medyczny [10.2010]

Dnia 8 października 2010 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie zasądził 1,2 mln zł zadośćuczynienia z odsetkami ustawowymi za 7 lat trwania procesu przed Sądem I instancji. Jest to obecnie najwyższa do tej pory rekompensata za błąd medyczny w Polsce. Ponadto..

13 luty 2010

Zadośćuczynienie za wadliwe leczenie i zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C (WZW C) [02.2010]

Klient Kancelarii pozwał jeden z warszawskich szpitali w związku z wadliwie przeprowadzonym leczeniem oraz zakażeniem w trakcie hospitalizacji wirusem zapalenia wątroby typu C (WZW C) oraz szeregiem różnego rodzaju bakterii. Nienależyta opieka nad powodem..

11 kwietnia 2009

Sprawa zakończona po ponad 15 latach [04.2009]

Po ponad 10 latach trwania procesu w sprawie medycznej Kancelaria przejęła sprawę od innego pełnomocnika. Po 5 latach prowadzenia przez Kancelarię uzyskano nie tylko prawomocne orzeczenie, ale także zostało ono wykonane, przy czym w okresie prowadzenia..

13 grudnia 2008

Rekordowe zadośćuczynienie [12.2008]

W prowadzonej przez Kancelarię sprawie zostało przyznane najwyższe wówczas (wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach został wydany w 2007 roku) zadośćuczynienie za błąd medyczny, tj. 700 tys. zł. Poszkodowanym był chłopiec, który w wieku czterech lat na skutek..