12 listopada 2014

Jolanta Budzowska, komentarz w "Chory nie ma obowiązku wyręczać lekarza" Rzeczpospolita Prawo 10.11.2014

Czy pacjent ma obowiązek poszukiwać wiedzy na temat swojej choroby i leczenia, czy powinien takie informacje otrzymać od lekarza? Komentarz mec. Jolanty Budzowskiej w artykule Marka Domagalskiego na temat praw i obowiązków informacyjnych lekarza i pacjenta.

Czy pacjent ma obowiązek poszukiwać wiedzy na temat swojej choroby i leczenia, czy powinien takie informacje otrzymać od lekarza? Komentarz mec. Jolanty Budzowskiej w artykule Marka Domagalskiego na temat praw i obowiązków informacyjnych lekarza i pacjenta.

Czytaj więcej: "Chory nie ma obowiązku wyręczać lekarza" Rzeczpospolita Prawo 10.11.2014

 

Należy pamiętać, że jednym z podstawowych obowiązków lekarza jest obowiązek udzielenia pacjentowi pełnej i jasnej informacji o stanie jego zdrowia, istniejących i sugerowanych metodach leczenia, a także o następstwach zastosowania bądź zaniechania tych metod, prawdopodobnych wynikach leczenia i rokowaniach. Zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej: „Obowiązkiem lekarza jest respektowanie prawa pacjenta do świadomego udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących jego zdrowia”, „informacja udzielona pacjentowi powinna być sformułowana w sposób dla niego zrozumiały”, a „lekarz powinien poinformować pacjenta o stopniu ewentualnego ryzyka zabiegów diagnostycznych i leczniczych i spodziewanych korzyściach związanych z wykonywaniem tych zabiegów, a także o możliwościach zastosowania innego postępowania medycznego”.

„Prawo do informacji jest podstawowym prawem pacjenta. Nie tylko jest prawem chronologicznie (podczas toku leczenia) pierwszym, ale także odmowa jego respektowania oznacza dla osoby poddającej się zabiegom lekarskim brak wystarczającej ilości danych do dalszego pokierowania swoim życiem”

[F. Wojciechowski, „Prawo pacjenta do informacji a lekarze”, Prawo i Medycyna nr 4 (vol. 1), 1999 r.]. Jak wynika z powyższego, we współczesnej medycynie olbrzymi nacisk kładzie się na świadomy udział pacjenta w podejmowaniu decyzji dotyczących stanu jego zdrowia. Jak przyjął Sąd Apelacyjny w wyroku z dnia 18 marca 2005 roku, „wina funkcjonariusza ma miejsce nie tylko wówczas, gdy sam zabieg skutkujący powstaniem szkody, w rozumieniu art. 361 KC, zawierał elementy zawinienia, ale także wówczas, jeżeli proces decyzyjny pacjenta poprzedzający wyrażenie przez niego zgody na zabieg został zakłócony poprzez zaniechanie przedstawienia ewentualnych komplikacji zabiegu skutkujących negatywnie dla życia lub zdrowia operowanego” (wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 18 marca 2005 roku I Aca 784/04, Prawo i Medycyna 2007/2/138). Za istotny w tej kwestii należy uznać również pogląd doktryny wyrażony przez Mirosława Nesterowicza, że „Pacjent ma prawo decydowania o sobie i wszelkie ryzyka dotyczące jego decyzji muszą mu zostać ujawnione. Zakres obowiązku informacji nie zależy od tego co lekarz sądzi, ile pacjent powinien wiedzieć, lecz od tego, co rozsądna osoba będąca w sytuacji pacjenta obiektywnie potrzebuje usłyszeć od lekarza, aby podjąć ‘poinformowaną’ i inteligentną decyzję wobec proponowanego leczenia” (tak M. Nesterowicz, „Prawo medyczne”, Toruń 2001, s.110-111 oraz uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 29 września 2005 roku,  sygn. akt I ACa 236/05, opubl. LEX nr 175206).

 

 

 

Piszemy również

Gospodarcze 22.01.2024

Odszkodowania za błędy medyczne w 3 miesiące. "Fundusz będzie pomocny przy drobnych szkodach"- Rynek Zdrowia 21.01.2024

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt sposobu ustalania wysokości świadczenia kompensacyjnego w ramach..

Medyczne 18.01.2024

Fundusz Kompensacyjny papierkiem lakmusowym pozwu sądowego- Rynek Zdrowia 18.01.2024

Bezdyskusyjną korzyścią Funduszu jest możliwość szybkiego uzyskania świadczenia. System na pewno wymaga..

Medyczne 16.01.2024

Rekompensaty za błędy medyczne niższe niż w sądach- Dziennik Gazeta Prawna 16.01.2024

Obecna Minister Zdrowia stoi pod ścianą, bo obowiązują przepisy o świadczeniu kompensacyjnym za zdarzenie..

Medyczne 12.01.2024

Pacjenci na razie bez szans na szybką rekompensatę - Rzeczpospolita 12.01.2024

Nowe prawo miało zachęcić poszkodowanych do niewchodzenia na drogę sądową. Ale - jak mówią eksperci –..

Medyczne 12.11.2023

Pacjent nie otrzyma szybko odszkodowania, bo minister nie podpisał rozporządzenia- prawo.pl

Pozasądowa ścieżka dochodzenia roszczeń przez poszkodowanych w szpitalach pacjentów miała być szybka...

Medyczne 20.10.2023

Świadczenia kompensacyjne wg nowych zasad - Miesięcznik Ubezpieczeniowy 10.2023

Weszły w zycie przepisy wprowadzające nowy model pozasądowego rekompensowania szkód powstałych w wyniku..

Medyczne 02.10.2023

Czy nagrania z operacji mogą potwierdzić błąd medyczny?

Red. Joanna Rokicka omawia aktualne zmiany w przepisach dotyczących możliwości stosowania monitoringu..

Medyczne 25.09.2023

Gabinet grozy. "Zabrałbym się chyba za tego HIV-a". Przyszła do niego zdrowa, a wyszła "śmiertelnie chora"

Rada Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej wydała oficjalne stanowisko, w którym przestrzega przed biorezonansem.

Medyczne 06.09.2023

Rewolucja w kompensacji za bledy medyczne pieniadze szybko ale czy duzo? - Rzeczpospolita 6.09.2023

Nowa ścieżka uzyskiwania rekompensat może cieszyć się zainteresowaniem pacjentów
Nowe regulacje..

Medyczne 16.08.2023

Sąd Najwyższy: renta na koszty powypadkowej opieki z podatkiem- Rzeczpospolita 16.08.2023

W ocenie SN, gdy renta ma kompensować zwiększone potrzeby, a więc wydatki ponoszone przez poszkodowanego,..

Gospodarcze 22.01.2024

Odszkodowania za błędy medyczne w 3 miesiące. "Fundusz będzie pomocny przy drobnych szkodach"- Rynek Zdrowia 21.01.2024

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt sposobu ustalania wysokości świadczenia kompensacyjnego w ramach..

Medyczne 18.01.2024

Fundusz Kompensacyjny papierkiem lakmusowym pozwu sądowego- Rynek Zdrowia 18.01.2024

Bezdyskusyjną korzyścią Funduszu jest możliwość szybkiego uzyskania świadczenia. System na pewno wymaga..

Medyczne 16.01.2024

Rekompensaty za błędy medyczne niższe niż w sądach- Dziennik Gazeta Prawna 16.01.2024

Obecna Minister Zdrowia stoi pod ścianą, bo obowiązują przepisy o świadczeniu kompensacyjnym za zdarzenie..

Medyczne 12.01.2024

Pacjenci na razie bez szans na szybką rekompensatę - Rzeczpospolita 12.01.2024

Nowe prawo miało zachęcić poszkodowanych do niewchodzenia na drogę sądową. Ale - jak mówią eksperci –..

Medyczne 12.11.2023

Pacjent nie otrzyma szybko odszkodowania, bo minister nie podpisał rozporządzenia- prawo.pl

Pozasądowa ścieżka dochodzenia roszczeń przez poszkodowanych w szpitalach pacjentów miała być szybka...

Medyczne 20.10.2023

Świadczenia kompensacyjne wg nowych zasad - Miesięcznik Ubezpieczeniowy 10.2023

Weszły w zycie przepisy wprowadzające nowy model pozasądowego rekompensowania szkód powstałych w wyniku..

Medyczne 02.10.2023

Czy nagrania z operacji mogą potwierdzić błąd medyczny?

Red. Joanna Rokicka omawia aktualne zmiany w przepisach dotyczących możliwości stosowania monitoringu..

Medyczne 25.09.2023

Gabinet grozy. "Zabrałbym się chyba za tego HIV-a". Przyszła do niego zdrowa, a wyszła "śmiertelnie chora"

Rada Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej wydała oficjalne stanowisko, w którym przestrzega przed biorezonansem.

Medyczne 06.09.2023

Rewolucja w kompensacji za bledy medyczne pieniadze szybko ale czy duzo? - Rzeczpospolita 6.09.2023

Nowa ścieżka uzyskiwania rekompensat może cieszyć się zainteresowaniem pacjentów
Nowe regulacje..

Medyczne 16.08.2023

Sąd Najwyższy: renta na koszty powypadkowej opieki z podatkiem- Rzeczpospolita 16.08.2023

W ocenie SN, gdy renta ma kompensować zwiększone potrzeby, a więc wydatki ponoszone przez poszkodowanego,..