08 czerwca 2020

Trzy ścieżki, trzy funkcje, jeden Samorząd - Rozmowa z mec. Karoliną Kolary

Mija X kadencja władz Samorządu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Czy zawód radcy prawnego to tylko kancelaria, biurko, pisma procesowe i wertowanie kalendarza? Otóż nic bardziej mylnego! Udowadnia to rozmowa z mec. Karoliną Kolary, Wicedziekanem ds. promocji i doskonalenia zawodowego, członkinią Rady, rzecznikiem prasowym OIRP oraz partnerem w kancelarii BFP.

Moja rola jako Wicedziekana ds. promocji i doskonalenia zawodowego i wyznaczone nią działania mieściły się we wszystkich trzech wspomnianych obszarach. Promocja zawodu radcy prawnego to m.in. obecność w lokalnych mediach, a także w mediach społecznościowych. Integracja to organizowanie imprez, począwszy od pikniku na strzelnicy i pikniku sportowego, przez okolicznościowe spotkania, po tradycyjnie świętowany Dzień Radcy Prawnego. Co do edukacji – współpraca z Komisją Promocji i Rozwoju Zawodowego na czele z nieocenioną Karoliną Radosz (uśmiech), z którą wspólnie i w porozumieniu popełniłyśmy szereg szkoleń z zakresu tzw. umiejętności miękkich, a także szkoleń "kinowych".


W toku całej kadencji działo się, tak mi się wydaje, bardzo dużo nowych rzeczy i trudno mi wszystkie wymienić. W zakresie promocji ta najbardziej podstawowa aktywność, to oczywiście obecność w mediach społecznościowych. W tej kadencji ją zapoczątkowaliśmy, bo w dzisiejszych czasach jest to rzecz absolutnie konieczna. To w czasie X kadencji zorganizowaliśmy akcję promocyjną polegającą na stworzeniu plakatów promujących zawód. W tworzeniu haseł brali udział członkowie naszego Samorządu. Promocja to jednak nie tylko plakat, to wyjście z zawodem na zewnątrz, do ludzi, na różnych płaszczyznach. Z jednej strony podjęliśmy zatem współpracę z Radiem Kraków, systematycznie uczestnicząc w audycjach poradnikowych "Z prawem na TY". OIRP brała także czynny udział w Forum Przedsiębiorców zainicjowanym przez Dziennik Polski. To dało nam szansę na spotkanie z małopolskimi przedsiębiorcami.


Tak. Inicjatyw integracyjnych było bardzo wiele. Poza wymienionymi powyżej, wspomnę piknik zawodów zaufania publicznego, współorganizowany z innymi samorządami, m.in. z adwokatami, lekarzami czy architektami. I cieszące się dużą popularnością muzyczne spotkania w Piwnicy pod Baranami pod tytułem „Radca śpiewać może” oraz coroczne, organizowane z coraz większym rozmachem bale karnawałowe i radcowski Dzień Kobiet.


Nowością były nie tylko szkolenia z zakresu umiejętności miękkich, ale też współpraca z krakowskimi uczelniami wyższymi. Z jednej strony mam tu na myśli pierwszą konferencję współorganizowaną z Uniwersytetem Jagiellońskim – "Prawnik Przyszłości", z drugiej zaś konferencję z okazji 30. rocznicy wyborów czerwcowych 1989 roku, współorganizowaną z Uniwersytetem Pedagogicznym. Choć w tym miejscu sprawiedliwość muszę oddać samemu Dziekanowi, dr Marcinowi Sala-Szczypińskiemu, który był pomysłodawcą i głównym motorem napędowym tego wydarzenia.


Jest kilka inicjatyw, które zdobyły duże uznanie. Od strony integracyjnej to na pewno radcowskie śpiewanie w Piwnicy pod Baranami. Stało się ono imprezą ogólnokrajową! (uśmiech) W 2019 roku gościliśmy radców prawnych z Białegostoku i z Rzeszowa, a Piwnica za każdym razem pękała w szwach. Z tej inicjatywy wyrósł także zespół StandBy Blue, koncertujący, przy ogromnym uznaniu, na późniejszych samorządowych imprezach. Frekwencyjnym hitem był również koncert z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Potraktowaliśmy go jako okazję nie tylko do integrowania się z innymi zawodami zaufania publicznego, ale także do promocji zawodu wśród społeczeństwa, bowiem zaprosiliśmy na niego mieszkańców Krakowa. Od strony edukacyjnej największymi wydarzeniami były niewątpliwie konferencje RODO. Tu z kolei muszę wskazać, jako spiritus movens i lidera projektu, Wicedziekana Michała Kroka, który wraz z Michałem Araszkiewiczem, członkiem Rady OIRP i mec. Romanem Biedą, współdziałali przy ich organizacji. W ogóle muszę powiedzieć, że największym atutem i równocześnie przeogromną przyjemnością, była możliwość współpracy w ramach działań samorządowych z gronem fantastycznych, bardzo zaangażowanych i otwartych osób.


Współpraca samorządu z mediami mieściła się głównie w obszarze promocji zawodu. Tu twarzą samorządu pozostawał w sposób naturalny sam Dziekan, jako ta osoba, która, poza wszystkimi innymi obowiązkami, także reprezentuje Izbę na zewnątrz. Doświadczenie zdobyte w pracy z klientem i na sali sądowej mogłoby teoretycznie pomagać lub przeszkadzać w sytuacji potencjalnie kryzysowej, a takiej na szczęście nie było (śmiech).


Myślę, że w dzisiejszym świecie, a może nie tylko w dzisiejszym, multifunkcyjność to pewna norma. Akurat dla prawnika to już zupełnie żadna nowość, począwszy od progu ścieżki zawodowej, czyli aplikacji, gdzie trzeba łączyć pracę zawodową z edukacją (czasem także pozaaplikacyjną: języki, dodatkowe szkolenia, niejednokrotnie otwarte przewody doktorskie, etc.), a także z obowiązkami rodzinnymi, w tym wychowaniem dzieci. No cóż, radca prawny pracuje na terminach i na kalendarzu. Cała sztuka w tym, aby ten kalendarz ułożyć. I codziennie go sprawdzać. (śmiech)

Samorząd każdej kolejnej kadencji wybiera sobie, a przynajmniej chyba powinien wybrać, jakiś azymut. Samorząd, który kończy właśnie kadencję obrał sobie właśnie taki i konsekwentnie, jak sądzę ze swojej subiektywnej perspektywy, go realizował. W mojej ocenie tę drogę warto kontynuować. Niemniej, idąc naprzód i realizując wyznaczone sobie cele, trzeba widzieć to, co dookoła i reagować na bieżącą sytuację. Obecnie dla prawników czas nie jest łatwy. Z jednej strony mamy do czynienia ze stanem epidemii, który, jak w przypadku wszystkich osób prowadzących działalność gospodarczą, miał i ma ogromne negatywne przełożenie na funkcjonowanie kancelarii radcowskich. Z drugiej strony jest to z przyczyn, nazwijmy je, systemowych i politycznych, czas niełatwy dla wolnych zawodów, samorządów prawniczych oraz samorządności i autonomii w ogóle. Trzeba ogromnego wysiłku i współpracy, aby w panującym kryzysie zapewnić prawidłowe funkcjonowania Samorządu. I, aby Samorząd mógł następnie zapewnić właściwe warunki do wykonywania zawodu przez radców prawnych tak, aby stabilnie i bez zakłóceń prowadzili swoją profesjonalną działalność.

Dziękuję za rozmowę.

Piszemy również

Medyczne 01.03.2021

Botoks bezpieczniejszy u lekarza - podcast

Coraz więcej zabiegów, które niosą ze sobą duże ryzyko powikłań, wykonywanych jest nie w gabinetach lekarskich,..

Medyczne 19.02.2021

Medycyna estetyczna – odszkodowanie za powikłania

To, czy mamy szansę na odszkodowanie i zadośćuczynienie po zabiegu – z założenia – upiększającym, zależy..

Medyczne 09.02.2021

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws aborcji

Aborcja po wyroku TK: lekarze będą obawiać się nie tylko utraty pracy, ale i odpowiedzialności karnej.

Medyczne 08.02.2021

W pandemii prawo do godnego umierania też obowiązuje - prawo.pl

Prawa pacjenta mogą być ograniczane w czasie pandemii, ale w praktyce dużo zależy od empatii pracowników..

Medyczne 05.02.2021

Błąd medyczny - wojewódzka komisja czy sąd?

Zdaniem mec. Jolanty Budzowskiej, czasem warto skierować sprawę o błąd medyczny w pierwszej kolejności..

Medyczne 02.02.2021

Czy lekarz może ujawnić błąd lekarski innego medyka?

Polscy lekarze podnoszą, że będą nagłaśniać każdy przypadek błędu medycznego popełniony przez anestezjologa..

Medyczne 20.01.2021

Czy osoby zaszczepione będą miały szczególne przywileje?

Zdaniem mec. Budzowskiej, w obecnym stanie prawnym, dopóki szczepionka przeciwko COVID-19 nie jest obowiązkowa..

Medyczne 20.01.2021

Fundusz Kompensacyjny – odszkodowanie za NOP - Wywiad

Ukazał się projekt nowelizacji ustawy zakaźnej, który wprowadza odszkodowania za zdarzenia niepożądane..

Medyczne 13.01.2021

Kontrowersje wokół szczepionki przeciwko Covid 19

Czy będzie można narzucić obowiązek wykazania się szczepieniem, aby pasażer mógł np. kupić bilet lotniczy?..

Medyczne 05.01.2021

Jak jest dystrybuowana i transportowana szczepionka na covid? - prawo.pl

Błędy w dystrybucji szczepionek się zdarzają, a tymczasem brak jest opracowanych przez  rząd procedur..

Medyczne 01.03.2021

Botoks bezpieczniejszy u lekarza - podcast

Coraz więcej zabiegów, które niosą ze sobą duże ryzyko powikłań, wykonywanych jest nie w gabinetach lekarskich,..

Medyczne 19.02.2021

Medycyna estetyczna – odszkodowanie za powikłania

To, czy mamy szansę na odszkodowanie i zadośćuczynienie po zabiegu – z założenia – upiększającym, zależy..

Medyczne 09.02.2021

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws aborcji

Aborcja po wyroku TK: lekarze będą obawiać się nie tylko utraty pracy, ale i odpowiedzialności karnej.

Medyczne 08.02.2021

W pandemii prawo do godnego umierania też obowiązuje - prawo.pl

Prawa pacjenta mogą być ograniczane w czasie pandemii, ale w praktyce dużo zależy od empatii pracowników..

Medyczne 05.02.2021

Błąd medyczny - wojewódzka komisja czy sąd?

Zdaniem mec. Jolanty Budzowskiej, czasem warto skierować sprawę o błąd medyczny w pierwszej kolejności..

Medyczne 02.02.2021

Czy lekarz może ujawnić błąd lekarski innego medyka?

Polscy lekarze podnoszą, że będą nagłaśniać każdy przypadek błędu medycznego popełniony przez anestezjologa..

Medyczne 20.01.2021

Czy osoby zaszczepione będą miały szczególne przywileje?

Zdaniem mec. Budzowskiej, w obecnym stanie prawnym, dopóki szczepionka przeciwko COVID-19 nie jest obowiązkowa..

Medyczne 20.01.2021

Fundusz Kompensacyjny – odszkodowanie za NOP - Wywiad

Ukazał się projekt nowelizacji ustawy zakaźnej, który wprowadza odszkodowania za zdarzenia niepożądane..

Medyczne 13.01.2021

Kontrowersje wokół szczepionki przeciwko Covid 19

Czy będzie można narzucić obowiązek wykazania się szczepieniem, aby pasażer mógł np. kupić bilet lotniczy?..

Medyczne 05.01.2021

Jak jest dystrybuowana i transportowana szczepionka na covid? - prawo.pl

Błędy w dystrybucji szczepionek się zdarzają, a tymczasem brak jest opracowanych przez  rząd procedur..