25 marca 2012

Powikłania po zabiegu ortopedycznym [03.2012]

W dniu 22 marca 2012 roku Sąd Okręgowy w Katowicach, I Wydział Cywilny wydał wyrok, w którym zasądził na rzecz dwojga następców prawnych - krewnych powódki po blisko 120 tys. zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania wraz z odsetkami ustawowymi od 2008 r. oraz po blisko 20 tys. zł tytułem skapitalizowanej renty wraz z odsetkami ustawowymi od 2008 r., uznając odpowiedzialność pozwanego szpitala i jego ubezpieczyciela za uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia powódki.

W dniu 22 marca 2012 roku Sąd Okręgowy w Katowicach, I Wydział Cywilny wydał wyrok, w którym zasądził na rzecz dwojga następców prawnych - krewnych powódki po blisko 120 tys. zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania wraz z odsetkami ustawowymi od 2008 r. oraz po blisko 20 tys. zł tytułem skapitalizowanej renty wraz z odsetkami ustawowymi od 2008 r., uznając odpowiedzialność pozwanego szpitala i jego ubezpieczyciela za uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia powódki. Poszkodowana pacjentka zmarła na zawał serca w 2010 r., przed zakończeniem postępowania sądowego.

 Powódka z powodu dolegliwości bólowych stawu kolanowego w 2004 roku poddana została operacji endoprotezoplastyki stawu kolanowego. Przebieg pooperacyjny i dalsze leczenie zostało jednak znacznie powikłane na skutek zakażenia, do jakiego doszło w czasie pobytu w szpitalu. Powódka poddana była długoletniemu leczeniu farmakologicznemu, przeszła kilka operacji naprawczych, a na koniec konieczna była amputacji nogi.

 Biegła anestezjolog opiniująca w sprawie w sposób kategoryczny i jednoznaczny stwierdziła, że przygotowanie pacjentki do zabiegów operacyjnych w pozwanym szpitalu było nieprawidłowe, podobnie jak nadzór pooperacyjny. Zdaniem biegłej brak właściwego postępowania okołooperacyjnego wywarł negatywny wpływ na proces gojenia rany operacyjnej (zakażenia), a odległym skutkiem było przyspieszenie zmian naczyniowych towarzyszących chorobie nadciśnieniowej i cukrzycy. Zmiany te przyczyniły się do wystąpienia choroby niedokrwiennej serca skutkującej zawałem serca z następową niewydolnością krążenia. Opinia biegłych bakteriologów i inne dowody również wskazywały na nieprawidłowości w zakresie aseptyki i antyseptyki, a także niewłaściwe leczenie zakażenia szpitalnego. Sprzeczna z omówionymi ekspertyzami była ocena biegłego ortopedy, sąd jednak nie podzielił jego stanowiska.

Pozwany szpital bronił się m. in. zarzutem, że poszkodowana pacjentka była osoba schorowaną i obarczoną wieloma czynnikami ryzyka zakażenia szpitalnego. Sąd przyjął jednak, jak twierdziła strona powodowa, że te okoliczności tym bardziej zobowiązywały szpital do profesjonalnej, należytej staranności w leczeniu powódki.    

 Wyrok nie jest prawomocny.

 Poszkodowaną pacjentkę, a następnie jej następców prawnych, reprezentowała mec. Jolanta Budzowska

Inne wygrane sprawy

06.06.2022

Błąd w leczeniu złamania – ugoda z ubezpieczycielem szpitala.

17 maja 2022 r. zawarliśmy w imieniu Klienta ugodę na kwotę ponad 92.000 zł tytułem zadośćuczynienia..

03.06.2022

Przewlekłe zapalenie kości – wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie

W dniu 31 maja 2022 roku w Sądzie Okręgowym w Krakowie zapadł wyrok w sprawie Klientki kancelarii BFP,..

27.05.2022

Niedotlenienie okołoporodowe – wypłata w postępowaniu likwidacyjnym

W bieżącym tygodniu na rzecz klientki kancelarii BFP doszło do wypłaty kwoty ponad 110 tys. zł w toku..

25.05.2022

Realizacja projektu informatycznego – spór sądowy o wynagrodzenie za dostarczenie oprogramowania

Dnia 25 lutego 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił powództwo klienta kancelarii BFP – spółki..

24.05.2022

Spór o roboty budowlane – wysoka wygrana Kancealrii BFP przed arbitrażem!

Przedmiotem sporu była realizacja zadań w ramach budowy odcinka jednej z polskich autostrad.

17.05.2022

Wypadek drogowy – odszkodowanie dla poszkodowanego

W dniu 8 kwietnia 2022 roku w Sądzie Okręgowym w Krakowie zapadł wyrok w sprawie Klienta kancelarii BFP,..

06.05.2022

Raz jeszcze o błędach w leczeniu powikłań pooperacyjnych

W dniu 6 maja 2022 r., po siedmiu latach procesu, zapadł wyrok w sprawie, w której u pacjentki jednej..

02.05.2022

Niedotlenienie po porodzie – odszkodowanie za błąd szpitala dla dziecka i rodziców

Sąd Apelacyjny w Warszawie po raz kolejny orzekł o zadośćuczynieniu dla bliskich osoby poszkodowanej...

06.06.2022

Błąd w leczeniu złamania – ugoda z ubezpieczycielem szpitala.

17 maja 2022 r. zawarliśmy w imieniu Klienta ugodę na kwotę ponad 92.000 zł tytułem zadośćuczynienia..

03.06.2022

Przewlekłe zapalenie kości – wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie

W dniu 31 maja 2022 roku w Sądzie Okręgowym w Krakowie zapadł wyrok w sprawie Klientki kancelarii BFP,..

27.05.2022

Niedotlenienie okołoporodowe – wypłata w postępowaniu likwidacyjnym

W bieżącym tygodniu na rzecz klientki kancelarii BFP doszło do wypłaty kwoty ponad 110 tys. zł w toku..

25.05.2022

Realizacja projektu informatycznego – spór sądowy o wynagrodzenie za dostarczenie oprogramowania

Dnia 25 lutego 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił powództwo klienta kancelarii BFP – spółki..

24.05.2022

Spór o roboty budowlane – wysoka wygrana Kancealrii BFP przed arbitrażem!

Przedmiotem sporu była realizacja zadań w ramach budowy odcinka jednej z polskich autostrad.

17.05.2022

Wypadek drogowy – odszkodowanie dla poszkodowanego

W dniu 8 kwietnia 2022 roku w Sądzie Okręgowym w Krakowie zapadł wyrok w sprawie Klienta kancelarii BFP,..

06.05.2022

Raz jeszcze o błędach w leczeniu powikłań pooperacyjnych

W dniu 6 maja 2022 r., po siedmiu latach procesu, zapadł wyrok w sprawie, w której u pacjentki jednej..

02.05.2022

Niedotlenienie po porodzie – odszkodowanie za błąd szpitala dla dziecka i rodziców

Sąd Apelacyjny w Warszawie po raz kolejny orzekł o zadośćuczynieniu dla bliskich osoby poszkodowanej...