31 października 2012

Wygrana autora książki „Cena przetrwania? SB wobec Tygodnika Powszechnego” [10.2012]

Roman Graczyk – autor książki „Cena Przetrwania? SB wobec Tygodnika Powszechnego”, który w swojej książce opisywał mechanizmy i skutki inwigilacji redakcji Tygodnika przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1956-1989, został pozwany przez syna jednego z bohaterów książki, Mieczysława Pszona, tj. przez Jacka Pszona, o ochronę dóbr osobistych.

Roman Graczyk – autor książki „Cena Przetrwania? SB wobec Tygodnika Powszechnego”, który w swojej książce opisywał mechanizmy i skutki inwigilacji redakcji Tygodnika przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1956-1989, został pozwany przez syna jednego z bohaterów książki, Mieczysława Pszona, tj. przez Jacka Pszona, o ochronę dóbr osobistych. Pozwanemu Romanowi Graczykowi zarzucono, że oceny, jakie sformułował na podstawie przeprowadzonej kwerendy, w tym przede wszystkim kwerendy w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, są niewłaściwe i krzywdzące. Zarzucono również, że oceny te zostały sformułowane w wyniku podjęcia działań bezprawnych (w szczególności co do dostępu do akt IPN), a jednocześnie, że godzą one w kult pamięci Ojca Jacka Pszona. W toku procesu Sąd Okręgowy w Krakowie przesłuchał m.in. niegdysiejszego szefa redakcji Tygodnika, Krzysztofa Kozłowskiego, a także szereg świadków z Instytutu Pamięci Narodowej; Sąd dopuścił również dowód z dokumentów zgromadzonych w IPN. Dzisiaj, 31 października 2012 r. Sąd wydał wyrok, w którym oddalił powództwo wytoczone przez Jacka Pszona. Uzasadniając swój wyrok Sąd uwzględnił większość argumentów podnoszonych przez pełnomocników pozwanego Romana Graczyka. Sąd podkreślał, że rola pozwanego jako badacza miała charakter naukowy i z tej roli pozwany się wywiązał. Sąd zwrócił także uwagę, że z zeznań samego powoda wynikało, iż publikacja książki Romana Graczyka zasadniczo nie zmieniła obrazu Ojca, jaki powód znał i nie przeszkodziła mu w kultywowaniu pamięci Ojca. W szczególności Sąd podkreślał zaś, że działania Pana Graczyka - autora książki nie były bezprawne, jako że posiadał on mandat do pracy nad opisanymi  w książce zagadnieniami zarówno od Tygodnika Powszechnego, jak i od Instytutu Pamięci Narodowej, które to instytucje desygnowały Romana Graczyka do pracy nad tą książką, uznając jego kompetencje w tym zakresie. 

Pozwanego Romana Graczyka reprezentowali mec. Benedykt Fiutowski i mec. Karolina Kolary.

Inne wygrane sprawy

17.09.2019

Błąd w znieczuleniu pacjenta - wysokie zadośćuczynienie

W dniu 16 września 2019 r. zapadł kolejny wyrok w sprawie jednego z Klientów naszej Kancelarii, gdzie..

29.08.2019

Wygrana kancelarii przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie dostępu do informacji publicznej

Klient kancelarii zwrócił się do Głównego Geodety Kraju z wnioskiem o udzielenie mu informacji publicznej..

14.08.2019

Zgoda na czynności przekraczające zwykły zarząd – dziecko z MPD

Sąd Rejonowy wyraził zgodę na dokonanie przez rodziców naszego małoletniego Klienta czynności przekraczających..

30.07.2019

Oklejenie łożyska – zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć dziecka podczas porodu

Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrywał sprawę, w której osią sporu była okołoporodowa śmierć dziecka i..

25.07.2019

Błędny wynik badania histopatologicznego – naruszenie praw pacjenta

Pacjent, młody mężczyzna, poddał się zabiegowi wycięcia niepokojącej zmiany na nodze. Wycinek został..

24.07.2019

Ugoda w postępowaniu karnym – mediacja karna

Kancelaria BFP reprezentowała rodziców dziecka, które zmarło przy porodzie. Toczyło się równolegle postępowanie..

05.07.2019

Zadośćuczynienie za utratę wzroku zwiększone przez Sąd Apelacyjny.

W 2013 roku powódka, u której w badaniach obrazowych wykryto guza oczodołu była operowana; celem operacji..

01.07.2019

Renta na zabezpieczenie potrzeb małoletniego powoda – błąd przy porodzie

W 2017 roku kancelaria BFP wystąpiła w imieniu małoletniego powoda z powództwem o zapłatę zadośćuczynienia,..

17.09.2019

Błąd w znieczuleniu pacjenta - wysokie zadośćuczynienie

W dniu 16 września 2019 r. zapadł kolejny wyrok w sprawie jednego z Klientów naszej Kancelarii, gdzie..

29.08.2019

Wygrana kancelarii przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie dostępu do informacji publicznej

Klient kancelarii zwrócił się do Głównego Geodety Kraju z wnioskiem o udzielenie mu informacji publicznej..

14.08.2019

Zgoda na czynności przekraczające zwykły zarząd – dziecko z MPD

Sąd Rejonowy wyraził zgodę na dokonanie przez rodziców naszego małoletniego Klienta czynności przekraczających..

30.07.2019

Oklejenie łożyska – zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć dziecka podczas porodu

Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrywał sprawę, w której osią sporu była okołoporodowa śmierć dziecka i..

25.07.2019

Błędny wynik badania histopatologicznego – naruszenie praw pacjenta

Pacjent, młody mężczyzna, poddał się zabiegowi wycięcia niepokojącej zmiany na nodze. Wycinek został..

24.07.2019

Ugoda w postępowaniu karnym – mediacja karna

Kancelaria BFP reprezentowała rodziców dziecka, które zmarło przy porodzie. Toczyło się równolegle postępowanie..

05.07.2019

Zadośćuczynienie za utratę wzroku zwiększone przez Sąd Apelacyjny.

W 2013 roku powódka, u której w badaniach obrazowych wykryto guza oczodołu była operowana; celem operacji..

01.07.2019

Renta na zabezpieczenie potrzeb małoletniego powoda – błąd przy porodzie

W 2017 roku kancelaria BFP wystąpiła w imieniu małoletniego powoda z powództwem o zapłatę zadośćuczynienia,..