07 października 2012

Jatrogenne uszkodzenie dróg żółciowych- zadośćuczynienie [10.2012]

Powódka w 2001 roku została przyjęta w trybie planowym do jednego ze śląskich szpitali w celu operacyjnego leczenia kamicy żółciowej. Zabieg wykonano metodą laparoskopową. Operator już przy pierwszych manewrach w okolicy pęcherzyka żółciowego uszkodził przewód żółciowy wspólny.

Powódka w 2001 roku została przyjęta w trybie planowym do jednego ze śląskich szpitali w celu operacyjnego leczenia kamicy żółciowej. Zabieg wykonano metodą laparoskopową. Operator już przy pierwszych manewrach w okolicy pęcherzyka żółciowego uszkodził przewód żółciowy wspólny. Wykonany po konwersji metody na laparotomię zabieg naprawczy przeprowadzono nieprawidłowo: naprawiając uszkodzenie operator zaklipsował przewód żółciowy wspólny, czego nie zauważył. Po operacji powódka dochodziła do zdrowia bardzo powoli, była wyczerpana fizycznie i psychicznie. Przez ok. 3 miesiące po operacji prowadzono drenaż dróg żółciowych za pomocą drenu Kehra.  Przez następne około 8 lat powódka cierpiała na okresowe bóle zbliżone do tych, jakich doświadczała przed operacją leczenia kamicy. Podejrzewano marskość wątroby, a nawet chorobę nowotworową. Dopiero przeprowadzone w 2009 r. w innym szpitalu badanie ERCP pozwoliło postawić prawidłową diagnozę: zwężenie dróg żółciowych po jatrogennym uszkodzeniu dróg żółciowych i częściowym zaklipsowaniu przewodu żółciowego wspólnego. Powódka poddała się operacji naprawczej: zespolenia jelita z przewodem wątrobowym wspólnym (sposobem Roux Y) i odtworzenia ciągłości przewodu pokarmowego.

Sąd Okręgowy w Katowicach podzielił zarzuty strony powodowej, reprezentowanej przez kancelarię Budzowska Fiutowski i Partnerzy, dotyczące nieprawidłowego wykonania pierwszego zabiegu naprawczego (po konwersji z laparoskopii na laparotomię) i zaklipsowania przewodu żółciowego wspólnego. Podkreślił, że wywołało to poważną szkodę na zdrowiu powódki oraz wieloletni rozstrój jej zdrowia fizycznego i psychicznego. Jednocześnie Sąd uznał, że samo przecięcie (uszkodzenie) dróg żółciowych podczas laparoskopii nie nosiło cech błędu medycznego (błędu operacyjnego), ponieważ jest to powikłanie, z którym należy się liczyć przy tego typu operacjach.

Tytułem rekompensaty Sąd zasądził od pozwanego szpitala 100 tys. zł. zadośćuczynienie z odsetkami ustawowymi za czas trwania procesu. Wyrok nie jest prawomocny. Powódkę w procesie reprezentowała mec. Jolanta Budzowska.

Inne wygrane sprawy