19 listopada 2013

Ugoda przed mediatorem [11.2013]

W sprawie, w której  sąd skierował strony na wniosek jednego z pozwanych do mediacji, zawarta została ugoda przed mediatorem. Poszkodowana pacjentka otrzymała kilkaset tysięcy złotych jednorazowego odszkodowania i zadośćuczynienia. Uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia, jakich doznała powódka, spowodowane zostały przez wyrób medyczny – produkt niebezpieczny, a także brak należytej staranności w leczeniu. Pozwanymi byli: importer (podmiot wprowadzający produkt do obrotu krajowego) oraz szpital. W postępowaniu przedsądowym, sądowym i negocjacjach warunków ugody powódkę reprezentowała mec. Jolanta Budzowska.

W sprawie, w której  sąd skierował strony na wniosek jednego z pozwanych do mediacji, zawarta została ugoda przed mediatorem. Poszkodowana pacjentka otrzymała kilkaset tysięcy złotych jednorazowego odszkodowania i zadośćuczynienia. Uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia, jakich doznała powódka, spowodowane zostały przez wyrób medyczny – produkt niebezpieczny, a także brak należytej staranności w leczeniu. Pozwanymi byli: importer (podmiot wprowadzający produkt do obrotu krajowego) oraz szpital.

W postępowaniu przedsądowym, sądowym i negocjacjach warunków ugody powódkę reprezentowała mec. Jolanta Budzowska.

Inne wygrane sprawy