11 grudnia 2013

Ważny wyrok w sprawie azbestu! [12.2013]

W dniu 10 grudnia 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok, którym uchylił dwie niekorzystne dla naszego Klienta decyzje inspekcji sanitarnej o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej u jego zmarłej żony.

W dniu 10 grudnia 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok, którym uchylił dwie niekorzystne dla naszego Klienta decyzje inspekcji sanitarnej o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej u jego zmarłej żony. Wyrokiem tym Sąd przesądził, że po spełnieniu innych przesłanek, dla stwierdzenia choroby zawodowej wystarczy, że w budynku, w którym wykonuje się pracę, występują czynniki szkodliwe dla zdrowia wywołujące choroby, znajdujące się w wykazie chorób zawodowych. Nie jest natomiast konieczne, aby pracownik wykonywał pracę bezpośrednio związaną z użyciem tych szkodliwych dla zdrowia czynników.

Wyrok ten otwiera drogę do dochodzenia przez naszego Klienta i jego dzieci zadośćuczynienia za śmierć jego żony wywołaną groźna odmianą nowotworu ‑ międzybłoniakiem opłucnej. Postępowanie dotyczy bowiem kobiety, która przez szereg lat wykonywała pracę biurową w budynku wykonanym niemal w całości z azbestu, znajdującego się w fatalnym stanie technicznym. Po pewnym czasie okazało się, że zachorowała ona na międzybłoniaka opłucnej, którego niemal wyłączną przyczyną powstania jest azbest. Pomimo to jednak rozpatrując sprawę w postępowaniu administracyjnym, organy inspekcji sanitarnej dwu instancji nie uznały, że zdiagnozowany u żony naszego Klienta nowotwór jest spowodowany warunkami jej pracy, a zatem jest chorobą zawodową. Decyzje te zostały uchylone wyrokiem WSA.

Inne wygrane sprawy