18 marca 2014

Zmiana decyzji ubezpieczyciela o wypłacie odszkodowania [03.2014]

Ubezpieczyciel początkowo odmówił wypłaty odszkodowania, powołując się na prawo odmowy przyznania świadczenia, jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe jest skutkiem okoliczności, które zostały podane przez ubezpieczonego niezgodnie z jego wiedzą (zgodnie z OWU). Po ponownym rozpatrzeniu sprawy, ubezpieczyciel zmienił decyzję i przyznał klientowi kancelarii odszkodowanie. Klient żądał od ubezpieczyciela wypłaty odszkodowania za przebytą operację oraz  związany z tym pobyt w szpitalu, które miały miejsce w okresie objętym ochroną ubezpieczeniową.

Ubezpieczyciel początkowo odmówił wypłaty odszkodowania, powołując się na prawo odmowy przyznania świadczenia, jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe jest skutkiem okoliczności, które zostały podane przez ubezpieczonego niezgodnie z jego wiedzą (zgodnie z OWU). Po ponownym rozpatrzeniu sprawy, ubezpieczyciel zmienił decyzję i przyznał klientowi kancelarii odszkodowanie.

Klient żądał od ubezpieczyciela wypłaty odszkodowania za przebytą operację oraz  związany z tym pobyt w szpitalu, które miały miejsce w okresie objętym ochroną ubezpieczeniową.

Ubezpieczony przystąpił do umowy z obecnym ubezpieczycielem w ramach wcześniejszej umowy zawartej z innym ubezpieczycielem. Zgodnie z aneksem załączonym do OWU, ubezpieczony nie miał obowiązku podpisywania oświadczenia o stanie zdrowia. Klient kancelarii, omyłkowo, podpisał jednak takie oświadczenie, w dodatku niezgodne z prawdą, ponieważ w okresie zmiany umowy ubezpieczenia już chorował na nowotwór. 

Kancelaria wykazała, że warunki przystąpienia klienta do umowy ubezpieczenia i ocena ryzyka ubezpieczeniowego nie były uzależnione od stanu jego zdrowia oraz historii choroby. Ubezpieczyciel podzielił zdanie kancelarii, że mimo, że ubezpieczony podpisał niezgodne z prawdą oświadczenie o stanie zdrowia, należy je traktować jako nieistniejące, ponieważ nie ma ono dla przedmiotowej sprawy żadnego znaczenia.

Należne odszkodowanie zostało wypłacone.

Inne wygrane sprawy