28 maja 2014

Decyzja Rzecznika Prawa Pacjenta w sprawie zmarłych bliźniąt z Włocławka [05.2014 ]

Rzecznik Praw Pacjenta stwierdził decyzją z 29 maja 2014 r. naruszenie praw pacjentka- matki zmarłych bliźniąt z Włocławka - do świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W opinii Rzecznika  sprawowana opieka była niezgodna z aktualną wiedzą medyczną.

Rzecznik Praw Pacjenta stwierdził decyzją z 29 maja 2014 r. naruszenie praw pacjentka- matki zmarłych bliźniąt z Włocławka - do świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

W opinii Rzecznika  sprawowana opieka była niezgodna z aktualną wiedzą medyczną.

Świadczenia udzielane pacjentce nie odpowiadały standardom określonym w opiece zdrowotnej, w szczególności w wydanym przez Ministra Zdrowia rozporządzeniu oraz w rekomendacjach Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Materiał dowodowy jednoznacznie wykazał liczne zaniedbania Szpitala, w tym w szczególności brak personelu, niewykonanie niezbędnych badań i brak przekazania Pacjentki do ośrodka III stopnia referencyjności i wreszcie brak podjęcia czynności ratowniczych poprzez odpowiednio wczesne rozwiązanie ciąży.

Rodzinę zmarłych bliźniąt reprezentuje mec. Jolanta Budzowska.

Inne wygrane sprawy