07 września 2014

Uszkodzenie barku- błędna interpretacja zdjęć RTG [9.2014]

W 2010 roku przed Sądem Okręgowym w Warszawie powódka, reprezentowana przez prawników z kancelarii Budzowska Fiutowski i Partnerzy, wszczęła proces sądowy przeciwko szpitalowi oraz towarzystwu ubezpieczeniowemu udzielającemu mu ochrony ubezpieczeniowej.

W 2010 roku przed Sądem Okręgowym w Warszawie powódka, reprezentowana przez prawników z kancelarii Budzowska Fiutowski i Partnerzy, wszczęła proces sądowy przeciwko szpitalowi oraz towarzystwu ubezpieczeniowemu udzielającemu mu ochrony ubezpieczeniowej.

Powódka zgłosiła się do szpitala z urazem barku. Wskutek wadliwej interpretacji zdjęć RTG i niewykonania badań pomocniczych nie rozpoznano u powódki współistniejącego obok złamania podgłowowego kości ramiennej prawej zwichnięcia stawu barkowego z wbitą panewką łopatki w głowę kości ramiennej – tzw. zaklinowanego zwichnięcia stawu barkowego. Niepełna diagnoza zdeterminowała cały późniejszy proces leczenia powódki. Źle ukierunkowane leczenie spowodowało ogromny ból, destrukcję tkanek w obrębie urazu oraz znaczne ograniczenie ruchomości prawej ręki. Powódka musiała poddać się trudnej operacji, która miała na celu poprawę jakości życia. Mimo przeprowadzenia operacji przez najwyższej klasy specjalistę powódka nie odzyskała pełnej sprawności ruchowej i nie pozbyła się dolegliwości bólowych.

Wydane w sprawie opinie biegłego chirurga ortopedy, traumatologa potwierdziły w zasadzie wszystkie stawiane przez powódkę pozwanemu szpitalowi zarzuty i w dniu 5 września 2014 roku Sąd wydał wyrok, w którym uznał odpowiedzialność pozwanego szpitala za utratę zdrowia przez powódkę i doznaną krzywdę.

Sąd uznał także, że adekwatne do doznanej przez powódkę krzywdy jest zadośćuczynienie w wysokości 120.000,00 zł i – biorąc pod uwagę dobrowolną wypłatę w trakcie trwania procesu przez towarzystwo ubezpieczeniowe kwoty 38.000,00 zł – zasądził na rzecz powódki od szpitala oraz towarzystwa ubezpieczeniowego kwotę 82.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami, które na dzień wydania wyroku wynoszą ponad 48.000,00 zł, kwotę blisko 18.000,00 tytułem odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami, które na dzień wydania wyroku wynoszą ponad 10.000,00 zł oraz kwotę 850,00 zł tytułem skapitalizowanej renty wraz z ustawowymi odsetkami, które na dzień wydania wyroku wynoszą 500,00 zł. Sąd zasądził na rzecz powódki także kwotę 250,00 zł tytułem comiesięcznej renty i ustawowe odsetki od wypłaconej w trakcie trwania procesu kwoty 38.000,00 zł, które na dzień zapłaty wyniosły ponad 22.000,00 zł. 

Powódkę przed sądem reprezentowała mec. Jolanta Budzowska oraz mec. Iwona Świętek.

Wyrok nie jest prawomocny.

 

Inne wygrane sprawy