23 czerwca 2017

Zadośćuczynienie za zakażenie gronkowcem złocistym

Ponad 60.000 złotych zasądził Sąd Okręgowy w Warszawie na rzecz klienta kancelarii BFP tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania w związku z zakażeniem gronkowcem złocistym. Do rozwoju zakażenia doszło w trakcie pobytu pacjenta w szpitalu, do którego trafił z otwartym złamaniem nogi. Jak ustalił Sąd w oparciu o opinię biegłego, w szpitalu dopuszczono się szeregu nieprawidłowości w opiece nad powodem, które pozwoliły przyjąć odpowiedzialność pozwanego szpitala i jego ubezpieczyciela za rozwój zakażenia i jego skutki.

Ponad 60.000 złotych zasądził Sąd Okręgowy w Warszawie na rzecz klienta kancelarii BFP tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania w związku z zakażeniem gronkowcem złocistym. Do rozwoju zakażenia doszło w trakcie pobytu pacjenta w szpitalu, do którego trafił z otwartym złamaniem nogi. Jak ustalił Sąd w oparciu o opinię biegłego, w szpitalu dopuszczono się szeregu nieprawidłowości w opiece nad powodem, które pozwoliły przyjąć odpowiedzialność pozwanego szpitala i jego ubezpieczyciela za rozwój zakażenia i jego skutki. W szczególności w szpitalu nie zmieniano odpowiednio często przekrwionego opatrunku na nodze powoda, nie wdrożono przed operacją antybiotykoterapii okołooperacyjnej i nie zdezynfekowano miejsca operowanego przed zabiegiem. Na skutek zakażenia doszło do kilkunastomiesięcznego opóźnienia w leczeniu skutków złamania nogi, w tym przede wszystkim znacznie opóźniło rehabilitację. Sąd uznał, że pacjent doznał na skutek zaniedbań personelu pozwanego szpitala rozstroju zdrowia, a w efekcie poniósł koszty związane z leczeniem i doznał krzywdy w postaci cierpień fizycznych i psychicznych, co stanowiło podstawę zgłoszonych przez powoda roszczeń.


Wyrok nie jest prawomocny.

Inne wygrane sprawy