28 sierpnia 2017

Poważny uraz nogi po wypadku - ponad 300,000 zł. za błędną diagnozę i jej skutki [08.2017]

W dniu 25 sierpnia 2017 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie zapadł wyrok, w którym sąd zasądził na rzecz poszkodowanego pacjenta całość dochodzonych przez niego w postępowaniu cywilnym roszczeń tytułem zadośćuczynienia oraz odszkodowania, w wysokości ponad 200.000,00 zł. Sąd,  zgodnie z wnioskiem pozwu, zasądził także odsetki od zgłoszonych roszczeń za czas trwania procesu, które na chwilę obecną wynoszą ponad 125.000,00 zł, oraz ustalił odpowiedzialność na przyszłość.  
W dniu 25 sierpnia 2017 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie zapadł wyrok, w którym sąd zasądził na rzecz poszkodowanego pacjenta całość dochodzonych przez niego w postępowaniu cywilnym roszczeń tytułem zadośćuczynienia oraz odszkodowania, w wysokości ponad 200.000,00 zł. Sąd,  zgodnie z wnioskiem pozwu, zasądził także odsetki od zgłoszonych roszczeń za czas trwania procesu, które na chwilę obecną wynoszą ponad 125.000,00 zł, oraz ustalił odpowiedzialność na przyszłość.   Młody mężczyzna zgłosił się do szpitala z urazem kończyny dolnej po wypadku. Wskutek błędów personelu medycznego popełnionych w trakcie jego leczenia nie rozpoznano odpowiednio wcześnie urazu naczynia krwionośnego, a jedynie uszkodzenie stawu i wiązadeł kolana, które poddano leczeniu operacyjnemu. Poszkodowany po kilku dniach hospitalizacji z ostrym niedokrwieniem kończyny został przekazany do innej placówki medycznej. Ostatecznie kończynę udało się uratować, ale jest ona całkowicie niesprawna. Na skutek ostrego niedokrwienia kończyny doszło do uszkodzenia nerwów, przykurczy i zaniku mięśni, co uniemożliwia chód dwunożny. Poszkodowany porusza się przy pomocy kul ortopedycznych. Opiniujący w sprawie biegli wskazali, że polepszenie jakości życia poszkodowanego jest możliwe jedynie poprzez amputację kończyny.   Wyrok nie jest prawomocny.   Sprawę prowadziły Mec. Jolanta Budzowska oraz Mec. Iwona Świętek-Wołosiuk.

Inne wygrane sprawy