20 czerwca 2018

Zadośćuczynienie za błąd przy porodzie dla dziecka i dla rodziców

Sąd Najwyższy w precedensowym wyroku z dnia 15.06.2018 r. (sygn. akt. ICSK 472/16) oddalił skargę kasacyjną pozwanego szpitala i utrzymał korzystny dla naszych Klientów wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, mocą którego Sąd przyznał zadośćuczynienia w kwotach:
– 1.200.000 zł. dla ciężko poszkodowanego przez błąd okołoporodowy dziecka – za krzywdę związaną ze szkodą na zdrowiu,
– 300.000 zł. dla jego matki i 200.000 zł. dla jego ojca – za krzywdę wyrządzoną naruszeniem ich dóbr osobistych w postaci więzi rodzinnej,
oraz zasądził wysokie odszkodowanie i miesięczną rentę ponad 4 tys. zł. dla poszkodowanej przy porodzie dziewczynki.
Wyrok kończy wieloletni proces. Wcześniej Sąd Najwyższy, w marcu tego roku, w składzie siedmiu sędziów, wydał w toku tej sprawy przełomową uchwałę. Definitywnie przesądził w niej zasadę, że najbliżsi osoby, która doznała ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu, mogą mieć prawo do zadośćuczynienia na swoją rzecz.
Tym samym SN podzielił pogląd, który konsekwentnie prezentowaliśmy od wielu lat, także i w tym procesie: że w przypadku poważnego uszczerbku na zdrowiu na skutek błędu medycznego albo innego wypadku (w tym wypadku komunikacyjnego), prawo do pełnego odszkodowania mają nie tylko osoby bezpośrednio poszkodowane, ale także ich najbliżsi.
Poważna niepełnosprawność czy stan wegetatywny zmienia przecież nie tylko życie poszkodowanego, ale całej jego najbliższej rodziny.
Przyjęte przez Sąd Najwyższy kwoty powinny wyznaczać poziom zadośćuczynień zasądzanych aktualnie w podobnych sprawach. Kwota 1.200.000 zł. zadośćuczynienia za błąd przy porodzie dla dziecka, zdaniem SN, z pewnością nie jest rażąco wygórowana.
Zdaniem Sądu Najwyższego, także krzywda, jakiej doznali rodzice w związku z błędem medycznym przy porodzie, jest ogromna. Typowa więź, jaka mogła łączyć matkę i ojca z dzieckiem, nie istnieje. Relacje rodziców z dzieckiem sprowadzają się do całodobowej opieki i prób ulżenia mu w cierpieniu. Wszystkim towarzyszy obawa o przyszłość: jaki będzie los poszkodowanego dziecka, gdy zabraknie rodziców. Zadośćuczynienie, odszkodowanie i renta za błąd w sztuce lekarskiej mają pomóc zabezpieczyć przyszłość dziecka.
Zróżnicowanie zadośćuczynienia dla matki (300 tys. zł.) i ojca (200 tys. zł.) także zostało uznane przez SN za prawidłowe w rozpatrywanej sprawie, a to z uwagi na nie identyczną sytuację, w tym zdrowotną, rodziców.
Wyrok Sądu Apelacyjnego jest ostateczny i prawomocny.
czytaj więcej: http://www.rp.pl/Zdrowie/306159935-17-mln-zl-i-renta-za-blad-okoloporodowy---wyrok-Sadu-Najwyzszego.html
 http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/sn-rekordowe-zadoscuczynienie-za-trwale-kalectwo-dziecka
 http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,23555798,blad-lekarski-bedzie-kosztowal-szpital-kilka-milionow-jest.html#BoxNewsImg&a=66&c=96#MT2  

Zobacz także: 

Inne wygrane sprawy