07 sierpnia 2018

Zadośćuczynienie i odszkodowanie za uszkodzenie jelita podczas zabiegu laparoskopii

Wyrokiem z dnia 2 sierpnia 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział I Cywilny, zasądził zadośćuczynienie i odszkodowanie na rzecz Klientki kancelarii, której jelito zostało uszkodzone podczas laparoskopowej operacji usunięcia torbieli jajnika.
Operacja została wykonana w 2011 roku. W jej trakcie doszło do jatrogennego uszkodzenia ściany jelita krętego Pacjentki, co nie zostało dostrzeżone przez zespół operacyjny w trakcie zabiegu (protokół operacyjny nie wskazywał na wystąpienie jakichkolwiek odstępstw od typowego przebiegu tego rodzaju operacji). Niestety, już na następny dzień po zabiegu, Pacjentka została wypisana, po czym po kilku godzinach musiała zgłosić się na Szpitalny Oddział Ratunkowy, z powodu obezwładniającego bólu brzucha. Na miejscu szybko okazało się, że Pacjentka musi być pilnie reoperowana – podejrzewano bowiem zapalenie otrzewnej. Po operacji rozpoznanie to potwierdziło się, a nadto rozpoznano także sepsę. Pacjentkę przekazano na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, z pozostawionymi otwartymi powłokami brzusznymi. Przytomność odzyskała dopiero po upływie 3 dni od reoperacji, ale nadal musiała być intensywnie leczona. Wdrożone postępowanie przynosiło stopniową poprawę, i po upływie dwóch tygodni Pacjentka została wypisana do domu. Do dnia dzisiejszego nadal cierpi z powodu okresowych, nawracających dolegliwości bólowych brzucha.

Powołani w procesie biegli nie mieli żadnych wątpliwości co do tego, że jelito Pacjentki zostało uszkodzone podczas zabiegu laparoskopowego usunięcia torbieli jajnika. Choć biegli wskazali, że do takiego uszkodzenia nie powinno dojść, to jednak ostatecznie uznali to za dopuszczalne powikłanie operacji, a to mając na uwadze trudne warunki operacyjne (duża ilość zrostów, jako że Pacjentka przechodziła w przeszłości zabiegi operacyjne w tej okolicy). Biegły z zakresu ginekologii i położnictwa jednoznacznie negatywnie odniósł się jednak do faktu, że uszkodzenie nie zostało rozpoznane podczas operacji. Gdyby tak się stało, Pacjentka uniknęłaby w zasadzie wszystkich konsekwencji z tym uszkodzeniem związanych. Biegły wyjaśnił, że zadaniem zespołu operacyjnego jest w takich przypadkach zachowanie czujności oraz dostrzeżenie faktu, że doszło do – choćby przypadkowego i niezawinionego – uszkodzenia jelita, co jednak personel w przedmiotowej sprawie całkowicie przeoczył.

Ustaliwszy to, Sąd zasądził na rzecz powódki (Pacjentki) zadośćuczynienie w łącznej kwocie 80.000,00 zł, w tym 5.000,00 zł z tytułu naruszenia praw pacjenta – prawa do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, a także prawa do informacji o stanie zdrowia. Sąd zasądził także odszkodowanie w związku z poniesionymi przez powódkę kosztami. Wyrok nie jest prawomocny.
W procesie Pacjentkę reprezentowali mec. Michał Krzanowski i mec. Jolanta Budzowska

Inne wygrane sprawy

17.09.2019

Błąd w znieczuleniu pacjenta - wysokie zadośćuczynienie

W dniu 16 września 2019 r. zapadł kolejny wyrok w sprawie jednego z Klientów naszej Kancelarii, gdzie..

29.08.2019

Wygrana kancelarii przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie dostępu do informacji publicznej

Klient kancelarii zwrócił się do Głównego Geodety Kraju z wnioskiem o udzielenie mu informacji publicznej..

14.08.2019

Zgoda na czynności przekraczające zwykły zarząd – dziecko z MPD

Sąd Rejonowy wyraził zgodę na dokonanie przez rodziców naszego małoletniego Klienta czynności przekraczających..

30.07.2019

Oklejenie łożyska – zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć dziecka podczas porodu

Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrywał sprawę, w której osią sporu była okołoporodowa śmierć dziecka i..

25.07.2019

Błędny wynik badania histopatologicznego – naruszenie praw pacjenta

Pacjent, młody mężczyzna, poddał się zabiegowi wycięcia niepokojącej zmiany na nodze. Wycinek został..

24.07.2019

Ugoda w postępowaniu karnym – mediacja karna

Kancelaria BFP reprezentowała rodziców dziecka, które zmarło przy porodzie. Toczyło się równolegle postępowanie..

05.07.2019

Zadośćuczynienie za utratę wzroku zwiększone przez Sąd Apelacyjny.

W 2013 roku powódka, u której w badaniach obrazowych wykryto guza oczodołu była operowana; celem operacji..

01.07.2019

Renta na zabezpieczenie potrzeb małoletniego powoda – błąd przy porodzie

W 2017 roku kancelaria BFP wystąpiła w imieniu małoletniego powoda z powództwem o zapłatę zadośćuczynienia,..

17.09.2019

Błąd w znieczuleniu pacjenta - wysokie zadośćuczynienie

W dniu 16 września 2019 r. zapadł kolejny wyrok w sprawie jednego z Klientów naszej Kancelarii, gdzie..

29.08.2019

Wygrana kancelarii przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie dostępu do informacji publicznej

Klient kancelarii zwrócił się do Głównego Geodety Kraju z wnioskiem o udzielenie mu informacji publicznej..

14.08.2019

Zgoda na czynności przekraczające zwykły zarząd – dziecko z MPD

Sąd Rejonowy wyraził zgodę na dokonanie przez rodziców naszego małoletniego Klienta czynności przekraczających..

30.07.2019

Oklejenie łożyska – zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć dziecka podczas porodu

Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrywał sprawę, w której osią sporu była okołoporodowa śmierć dziecka i..

25.07.2019

Błędny wynik badania histopatologicznego – naruszenie praw pacjenta

Pacjent, młody mężczyzna, poddał się zabiegowi wycięcia niepokojącej zmiany na nodze. Wycinek został..

24.07.2019

Ugoda w postępowaniu karnym – mediacja karna

Kancelaria BFP reprezentowała rodziców dziecka, które zmarło przy porodzie. Toczyło się równolegle postępowanie..

05.07.2019

Zadośćuczynienie za utratę wzroku zwiększone przez Sąd Apelacyjny.

W 2013 roku powódka, u której w badaniach obrazowych wykryto guza oczodołu była operowana; celem operacji..

01.07.2019

Renta na zabezpieczenie potrzeb małoletniego powoda – błąd przy porodzie

W 2017 roku kancelaria BFP wystąpiła w imieniu małoletniego powoda z powództwem o zapłatę zadośćuczynienia,..