mec. Jolanta Budzowska

Radca prawny, partner w kancelarii BUDZOWSKA FIUTOWSKI I PARTNERZY. RADCOWIE PRAWNI z siedzibą w Krakowie. Została wpisana na listę radców prawnych w 1996 roku.

Od lat zajmuje się sprawami cywilnymi w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych. Ma w dorobku najwyższe wygrane dla poszkodowanych w historii polskiego sądownictwa. Była i jest pełnomocnikiem pokrzywdzonych pacjentów w kilkuset procesach cywilnych toczących się przed Sądami w całej Polsce.

Posiada bogate doświadczenie w sprawach multijurysdykcyjnych. Uczestniczyła w wielu międzynarodowych projektach związanych z doradztwem w dziedzinie szeroko rozumianych szkód na osobie.

Od 2009 roku z ramienia Polski jest członkiem Zarządu międzynarodowej organizacji prawników specjalizujących się sprawach dotyczących uszkodzeń ciała lub rozstroju zdrowia: Pan-European Organisation of Personal Injury Lawyers * (POEPIL) z siedzibą w Birmingham w Anglii.

W 2010 roku w imieniu PEOPIL w ramach konsultacji społecznych w toku procesu legislacyjnego sporządziła i złożyła opinię do projektu ustawy z dnia 1 września 2010 roku o zmianie ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Od 1 stycznia 2012 roku jest członkiem powołanej przez Wojewodę Małopolskiego Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Krakowie. W styczniu 2014 roku została zaproszona przez Krajową Radę Radców Prawnych do zespołu ds. odpowiedzi na konsultację Rady Europy w przedmiocie przyszłości Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Będąc od 2014 roku członkiem międzynarodowego Stowarzyszenia The Association of Personal Injury Lawyers * (APIL) z siedzibą w Nottingham nieustannie promuje i rozwija wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa odszkodowawczego na rzecz osób poszkodowanych.

Jako szef zespołu badawczego w roku 2014, w ramach projektu "Bezpieczny Szpital - Bezpieczny Pacjent”, opracowała na zlecenie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (jednostka organizacyjna Ministerstwa Zdrowia) raport z badania aktowego procesów sądowych dotyczących tzw. błędów medycznych w polskich szpitalach oraz z analizy postępowań przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych zakończonych w latach 2012-2013. W latach 2014 – 2017 była członkiem Komisji Praw Człowieka przez KRRP, odpowiedzialną za monitorowanie przestrzegania prawa człowieka – prawa pacjenta.

W listopadzie 2016 roku Mecenas Jolanta Budzowska została przyjęta w poczet prawników zrzeszanych przez IDEC – Institute for European Traffic Law z siedzibą w Luksemburgu. IDEC został utworzony w 2003 roku i swoje działania skupia wokół rozpowszechniania wiedzy dotyczącej prawa ubezpieczeń, regulacji odnoszących się do określania podmiotów ponoszących odpowiedzialność cywilną za skutki zdarzeń oraz generalnie ujętego prawa o ruchu drogowym.

Mec. Budzowska jest autorką szeregu komentarzy na temat praw pacjentów i roszczeń odszkodowawczych związanych z procesem leczenia, jakie ukazały się w mediach jak również własnych publikacji i wykładów na ten temat.

Jest również współautorką monograficznej publikacji PEOPIL w języku angielskim na temat uregulowań w dochodzeniu roszczeń z tytułu szkód na osobie w poszczególnych krajach. Książką jest aktualnie przygotowywana do druku. Jej publikacje oraz komentarze, wśród wielu innych zagadnień, głównie poruszają tematykę praw człowieka w szczególności praw pacjenta.

W 2017 roku na wniosek wojewody małopolskiego Mecenas Budzowska została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz samorządu radcowskiego.