mec. Katarzyna Wal–Kiek

Absolwentka prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2001 – 2002 odbyłam studia podyplomowe z „Prawa własności intelektualnej” na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Egzamin radcowski złożyłam i zostałam wpisana na listę radców prawnych w 2013 roku.

Z Kancelarią związana jestem od studiów. Przez szereg lat współuczestniczyłam w zajmowaniu się tzw. „sprawami medycznymi”. W ramach rozwoju przeszłam do zespołu tzw. „spraw gospodarczych”, pozostając w tym samym obszarze zawodowym, w którym najlepiej się realizuję, czyli sprawy sądowe.

Specjalizuję się w sprawach sądowych, w tym z udziałem banków, sprawach gospodarczych, dotyczących mobbingu, oraz upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Moją pasją jest jazda na nartach, a gdy warunki pogodowe temu nie służą to wybieram kłus na hucule.