Aneta Mistarz

Dyplom ukończenia studiów prawniczych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II uzyskałam w 2019 roku. W tym samym roku z powodzeniem zdałam egzamin wstępny na aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. W ramach programu Erasmus+ w 2018 roku studiowałam prawo na Universität Bremen w Niemczech. W ramach stypendium uczęszczałam na zajęcia z niemieckiego prawa medycznego.

Prawniczką chciałam zostać od dziecka, natomiast ze sprawami odszkodowawczymi związanymi z błędami medycznymi oraz wypadkami komunikacyjnymi po raz pierwszy zetknęłam się odbywając praktyki w Kancelarii BFP. W trakcie praktyk uświadomiłam sobie jak trudne ale i interesujące są sprawy związane z uszkodzeniami ciała i rozstrojem zdrowia i jak wymagające jest łączenie wiedzy prawniczej z medycyną. Praca w Kancelarii sprawia mi dużo satysfakcji i cieszę się, że mogę uczyć się od najlepszych.

Wolne chwile spędzam czytając biografie, ucząc się języków obcych oraz podróżując. Stres związany z pracą odreagowuję na siłowni bądź na torze kartingowym.