31 października 2018

Zakażenie miejsca operowanego - wyrok

Wyrokiem z dnia 30 października 2018 roku Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział I Cywilny, zasądził zadośćuczynienie i odszkodowanie na rzecz Klientki kancelarii, u której doszło do głębokiego zakażenia miejsca operowanego po zabiegu miomektomii (usunięcie mięśniaków macicy).
Operacja została wykonana w 2013 roku. W okresie pooperacyjnym wystąpiły wykładniki stanu zapalnego, a posiew materiału pobranego z rany pooperacyjnej wykazał bakterie Enterococcus faecalis oraz E. Coli. Wdrożono leczenie, niemniej jednak stan zapalny utrzymywał się przez dalsze kilka miesięcy, również po wypisie pacjentki ze szpitala. Doszło do wytworzenia przetok w ranie pooperacyjnej. Po zakończeniu leczenia i zagojeniu rany, przebyte zakażenie pozostawiło po sobie szpecącą bliznę. Nadto, proces leczenia zakażenia, a także wcześniejsza hospitalizacja, negatywnie odbiły się na stanie psychicznym pacjentki, która nie była informowana przez personel medyczny o przyczynach złego stanu zdrowia.

Sporządzone w sprawie opinie biegłych potwierdziły, że doszło do zakażenia miejsca operowanego o typie głębokim. Stwierdzono, że najbardziej prawdopodobną przyczyną zakażenia była transmisja bakterii Enterococcus faecalis oraz E. Coli z nieprawidłowo zdezynfekowanej skóry pacjentki w głąb rany, za pomocą narzędzi oraz rąk (rękawiczek) operatora. To następnie doprowadziło do wszelkich konsekwencji związanych z długotrwałym leczeniem zakażenia.

Oprócz zadośćuczynienia z tytułu uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia, pacjentka dochodziła także zadośćuczynienia za naruszenie jej praw pacjenta, a to w szczególności prawa do informacji o stanie zdrowia. Zgromadzona w sprawie dokumentacja medyczna potwierdzała, że pacjentka skarżyła się na brak informacji, której mimo tego długo jej nie udzielano, a ostatecznie udzielono w sposób niepełny.

Mając powyższe na względzie, Sąd zasądził na rzecz powódki zadośćuczynienie w łącznej kwocie 80.000,00 zł, w tym 20.000,00 zł z tytułu naruszenia praw pacjenta – prawa do informacji o stanie zdrowia. Sąd zasądził także odszkodowanie w związku z poniesionymi przez powódkę kosztami. Wyrok nie jest prawomocny.

W procesie Klientkę reprezentowali mec. Michał Krzanowski i mec. Jolanta Budzowska

Inne wygrane sprawy

17.09.2019

Błąd w znieczuleniu pacjenta - wysokie zadośćuczynienie

W dniu 16 września 2019 r. zapadł kolejny wyrok w sprawie jednego z Klientów naszej Kancelarii, gdzie..

29.08.2019

Wygrana kancelarii przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie dostępu do informacji publicznej

Klient kancelarii zwrócił się do Głównego Geodety Kraju z wnioskiem o udzielenie mu informacji publicznej..

14.08.2019

Zgoda na czynności przekraczające zwykły zarząd – dziecko z MPD

Sąd Rejonowy wyraził zgodę na dokonanie przez rodziców naszego małoletniego Klienta czynności przekraczających..

30.07.2019

Oklejenie łożyska – zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć dziecka podczas porodu

Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrywał sprawę, w której osią sporu była okołoporodowa śmierć dziecka i..

25.07.2019

Błędny wynik badania histopatologicznego – naruszenie praw pacjenta

Pacjent, młody mężczyzna, poddał się zabiegowi wycięcia niepokojącej zmiany na nodze. Wycinek został..

24.07.2019

Ugoda w postępowaniu karnym – mediacja karna

Kancelaria BFP reprezentowała rodziców dziecka, które zmarło przy porodzie. Toczyło się równolegle postępowanie..

05.07.2019

Zadośćuczynienie za utratę wzroku zwiększone przez Sąd Apelacyjny.

W 2013 roku powódka, u której w badaniach obrazowych wykryto guza oczodołu była operowana; celem operacji..

01.07.2019

Renta na zabezpieczenie potrzeb małoletniego powoda – błąd przy porodzie

W 2017 roku kancelaria BFP wystąpiła w imieniu małoletniego powoda z powództwem o zapłatę zadośćuczynienia,..

17.09.2019

Błąd w znieczuleniu pacjenta - wysokie zadośćuczynienie

W dniu 16 września 2019 r. zapadł kolejny wyrok w sprawie jednego z Klientów naszej Kancelarii, gdzie..

29.08.2019

Wygrana kancelarii przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie dostępu do informacji publicznej

Klient kancelarii zwrócił się do Głównego Geodety Kraju z wnioskiem o udzielenie mu informacji publicznej..

14.08.2019

Zgoda na czynności przekraczające zwykły zarząd – dziecko z MPD

Sąd Rejonowy wyraził zgodę na dokonanie przez rodziców naszego małoletniego Klienta czynności przekraczających..

30.07.2019

Oklejenie łożyska – zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć dziecka podczas porodu

Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrywał sprawę, w której osią sporu była okołoporodowa śmierć dziecka i..

25.07.2019

Błędny wynik badania histopatologicznego – naruszenie praw pacjenta

Pacjent, młody mężczyzna, poddał się zabiegowi wycięcia niepokojącej zmiany na nodze. Wycinek został..

24.07.2019

Ugoda w postępowaniu karnym – mediacja karna

Kancelaria BFP reprezentowała rodziców dziecka, które zmarło przy porodzie. Toczyło się równolegle postępowanie..

05.07.2019

Zadośćuczynienie za utratę wzroku zwiększone przez Sąd Apelacyjny.

W 2013 roku powódka, u której w badaniach obrazowych wykryto guza oczodołu była operowana; celem operacji..

01.07.2019

Renta na zabezpieczenie potrzeb małoletniego powoda – błąd przy porodzie

W 2017 roku kancelaria BFP wystąpiła w imieniu małoletniego powoda z powództwem o zapłatę zadośćuczynienia,..