01 lipca 2019

Renta na zabezpieczenie potrzeb małoletniego powoda – błąd przy porodzie

W 2017 roku kancelaria BFP wystąpiła w imieniu małoletniego powoda z powództwem o zapłatę zadośćuczynienia, renty i odszkodowania za błąd przy porodzie.
Po dwóch latach procesu opinie biegłych potwierdziły zarzuty z pozwu, że decyzja o cięciu cesarskim zapadła z opóźnieniem. Biegły przyznał, że wyniki badań KTG wykonanych u rodzącej w sposób istotny odbiegały od normy – w zapisie KTG już od na 3 godziny przed wydobyciem dziecka obserwowane były powtarzające się patologiczne deceleracje tętna płodu. Dodatkowo odpłynęły zielone wody płodowe, co może świadczyć o niedotlenieniu płodu. W tej sytuacji ciąża powinna być rozwiązana za pomocą zabiegu cięcia cesarskiego.

Co równie istotne, biegły zajął stanowisko w odniesieniu do związku przyczynowego między tak stwierdzonymi błędami, a stanem urodzeniowym powoda. Biegły stwierdził, że gdyby cięcie cesarskie zostało wykonane o czasie, stan urodzeniowy powoda najprawdopodobniej byłby dobry, a z pewnością dużo lepszy, niż rzeczywiście miało to miejsce.

Proces jest w toku, bo muszą zostać jeszcze przeprowadzone dowody na okoliczność aktualnego stanu zdrowia dziecka i rokowań. Jednak z uwagi na to, że dziecko wymaga systematycznego leczenia, rehabilitacji oraz codziennej i całodziennej opieki, a także zakupu leków i środków pielęgnacyjnych i że nie można z tym czekać do wyroku, wystąpiliśmy z wnioskiem o przyznanie renty tymczasowej.

Sąd podzielił pogląd kancelarii BFP i uznał już na tym etapie, w toku procesu, roszczenie za uprawdopodobnione. Zasądził kwotę blisko 7 tys. zł. miesięcznie na pokrycie najpilniejszych potrzeb dziecka, które są konsekwencją błędów przy porodzie. Ostateczne rozstrzygnięcie do do renty i pozostałych roszczeń, w tym zadośćuczynienia i odszkodowania za błąd przy porodzie, zapadnie w wyroku kończącym postępowanie.

Więcej na temat renty tymczasowej i kiedy może się ona należeć w przypadku, gdy chodzi o błąd okołoporodowy, można przeczytać na blogu mec. Jolanty Budzowskiej w poście: „Skąd wziąć pieniądze na leczenie”„Renta dla pacjenta poszkodowanego przez błąd lekarski”

Inne wygrane sprawy

17.09.2019

Błąd w znieczuleniu pacjenta - wysokie zadośćuczynienie

W dniu 16 września 2019 r. zapadł kolejny wyrok w sprawie jednego z Klientów naszej Kancelarii, gdzie..

29.08.2019

Wygrana kancelarii przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie dostępu do informacji publicznej

Klient kancelarii zwrócił się do Głównego Geodety Kraju z wnioskiem o udzielenie mu informacji publicznej..

14.08.2019

Zgoda na czynności przekraczające zwykły zarząd – dziecko z MPD

Sąd Rejonowy wyraził zgodę na dokonanie przez rodziców naszego małoletniego Klienta czynności przekraczających..

30.07.2019

Oklejenie łożyska – zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć dziecka podczas porodu

Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrywał sprawę, w której osią sporu była okołoporodowa śmierć dziecka i..

25.07.2019

Błędny wynik badania histopatologicznego – naruszenie praw pacjenta

Pacjent, młody mężczyzna, poddał się zabiegowi wycięcia niepokojącej zmiany na nodze. Wycinek został..

24.07.2019

Ugoda w postępowaniu karnym – mediacja karna

Kancelaria BFP reprezentowała rodziców dziecka, które zmarło przy porodzie. Toczyło się równolegle postępowanie..

05.07.2019

Zadośćuczynienie za utratę wzroku zwiększone przez Sąd Apelacyjny.

W 2013 roku powódka, u której w badaniach obrazowych wykryto guza oczodołu była operowana; celem operacji..

12.06.2019

Wygrana w sprawie o zapłatę z tytułu rozstroju zdrowia wywołanego mobbingiem

W dniu 12 czerwca 2019 roku, Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację byłego pracownika banku w sprawie..

17.09.2019

Błąd w znieczuleniu pacjenta - wysokie zadośćuczynienie

W dniu 16 września 2019 r. zapadł kolejny wyrok w sprawie jednego z Klientów naszej Kancelarii, gdzie..

29.08.2019

Wygrana kancelarii przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie dostępu do informacji publicznej

Klient kancelarii zwrócił się do Głównego Geodety Kraju z wnioskiem o udzielenie mu informacji publicznej..

14.08.2019

Zgoda na czynności przekraczające zwykły zarząd – dziecko z MPD

Sąd Rejonowy wyraził zgodę na dokonanie przez rodziców naszego małoletniego Klienta czynności przekraczających..

30.07.2019

Oklejenie łożyska – zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć dziecka podczas porodu

Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrywał sprawę, w której osią sporu była okołoporodowa śmierć dziecka i..

25.07.2019

Błędny wynik badania histopatologicznego – naruszenie praw pacjenta

Pacjent, młody mężczyzna, poddał się zabiegowi wycięcia niepokojącej zmiany na nodze. Wycinek został..

24.07.2019

Ugoda w postępowaniu karnym – mediacja karna

Kancelaria BFP reprezentowała rodziców dziecka, które zmarło przy porodzie. Toczyło się równolegle postępowanie..

05.07.2019

Zadośćuczynienie za utratę wzroku zwiększone przez Sąd Apelacyjny.

W 2013 roku powódka, u której w badaniach obrazowych wykryto guza oczodołu była operowana; celem operacji..

12.06.2019

Wygrana w sprawie o zapłatę z tytułu rozstroju zdrowia wywołanego mobbingiem

W dniu 12 czerwca 2019 roku, Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację byłego pracownika banku w sprawie..