25 października 2019

Operacja kręgosłupa na złym poziomie – błąd medyczny

24 października 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym uwzględnił powództwo klientki kancelarii BFP, u której kilka lat temu wykonano operację kręgosłupa na złym poziomie.
Powódka została zakwalifikowana do operacji kręgosłupa z powodu przepukliny jądra miażdżystego i związanych z tym silnych dolegliwości bólowych. Poziom operacji został ściśle określony przez lekarza kwalifikującego powódkę do operacji. Powódka została zoperowana w pozwanym szpitalu przez innego lekarza, który nie zbadał jej przed zabiegiem. Operację wykonano poziom niżej niż zaplanowano, o fakcie tym powódka nie została jednak poinformowana ani zaraz po operacji, ani przy wypisie z pozwanego szpitala, zaś w dokumentacji medycznej powódki wszystkie zapisy wskazują na dokonanie operacji na pierwotnie planowanym poziomie. Pacjentka zorientowała się o błędzie, gdy z powodu silnych dolegliwości bólowych kilka tygodni po operacji wykonała badanie rezonansu magnetycznego kręgosłupa – z wyniku tego badania wynikało, że w pozwanym szpitalu zoperowano ją na innym poziomie niż zaplanowano, a przepuklina, która miała zostać usunięta w czasie operacji, nadal istnieje, a co więcej powiększyła się.
Na skutek powyższego błędu powódka musiała przejść kolejną operację kręgosłupa na pierwotnie planowanym poziomie. Ponadto dolegliwości bólowe nie ustąpiły, a powódka do dzisiaj doznaje licznych ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu. Biegły neurochirurg wydający opinię w niniejszej sprawie potwierdził, że ilość zabiegów mogła mieć wpływ na powstanie u powódki blizny wewnątrzkanałowej, co może powodować utrzymywanie się przewlekłego ograniczonego zespołu bólowego. Biegły z zakresu rehabilitacji wskazał natomiast, że aktualne dolegliwości bólowe powódki w znacznym stopniu związane są z niepotrzebnie wykonanym zabiegiem w pozwanym szpitalu.

Sąd zasądził na rzecz powódki kwotę 200.000 złotych zadośćuczynienia za krzywdę doznaną w związku z błędną operacją i jej skutkami oraz kwotę ponad 23.000 złotych tytułem odszkodowania za poniesione wydatki w związku z leczeniem, które to kwoty zostaną powiększone o odsetki za opóźnienie w zapłacie. Sąd przyznał powódce również miesięczną rentę na częściowe pokrycie kosztu leków, pomocy osoby trzeciej oraz rehabilitacji.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sprawę w imieniu klientki prowadziły Mec. Jolanta Budzowska i Mec. Anna Miśtal-Kluś.

Inne wygrane sprawy

28.10.2019

Odszkodowanie za błąd diagnostyczny po 6 latach procesu

W dniu 28 października 2019 r., po sześcioletnim procesie, zapadł wyrok w sprawie jednej z Klientek naszej..

24.10.2019

Amputacja kończyny dolnej u małego dziecka – wysokie zadośćuczynienie

Dnia 23 października 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał korzystny wyrok dla klienta kancelarii..

07.10.2019

Uszkodzenie mózgu na skutek operacji zatok - wysokie odszkodowanie

Dnia 3 października 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym zasądził od pozwanego szpitala..

30.09.2019

Publikacja internetowa – naruszenie dóbr osobistych

W lipcu 2019 roku Kancelaria BFP uzyskała korzystny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie dla Klienta w..

30.09.2019

Upadek w szpitalu – odszkodowanie za błąd organizacyjny

W dniu 24 września 2019 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach zasądził na rzecz następcy prawnego poszkodowanej..

30.09.2019

Źle podany lek – zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej

Wyrokiem z dnia 26 września 2019 r. Sąd Okręgowy w Katowicach zasądził na rzecz powodów reprezentowanych..

17.09.2019

Błąd w znieczuleniu pacjenta - wysokie zadośćuczynienie

W dniu 16 września 2019 r. zapadł kolejny wyrok w sprawie jednego z Klientów naszej Kancelarii, gdzie..

29.08.2019

Wygrana kancelarii przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie dostępu do informacji publicznej

Klient kancelarii zwrócił się do Głównego Geodety Kraju z wnioskiem o udzielenie mu informacji publicznej..

28.10.2019

Odszkodowanie za błąd diagnostyczny po 6 latach procesu

W dniu 28 października 2019 r., po sześcioletnim procesie, zapadł wyrok w sprawie jednej z Klientek naszej..

24.10.2019

Amputacja kończyny dolnej u małego dziecka – wysokie zadośćuczynienie

Dnia 23 października 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał korzystny wyrok dla klienta kancelarii..

07.10.2019

Uszkodzenie mózgu na skutek operacji zatok - wysokie odszkodowanie

Dnia 3 października 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym zasądził od pozwanego szpitala..

30.09.2019

Publikacja internetowa – naruszenie dóbr osobistych

W lipcu 2019 roku Kancelaria BFP uzyskała korzystny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie dla Klienta w..

30.09.2019

Upadek w szpitalu – odszkodowanie za błąd organizacyjny

W dniu 24 września 2019 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach zasądził na rzecz następcy prawnego poszkodowanej..

30.09.2019

Źle podany lek – zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej

Wyrokiem z dnia 26 września 2019 r. Sąd Okręgowy w Katowicach zasądził na rzecz powodów reprezentowanych..

17.09.2019

Błąd w znieczuleniu pacjenta - wysokie zadośćuczynienie

W dniu 16 września 2019 r. zapadł kolejny wyrok w sprawie jednego z Klientów naszej Kancelarii, gdzie..

29.08.2019

Wygrana kancelarii przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie dostępu do informacji publicznej

Klient kancelarii zwrócił się do Głównego Geodety Kraju z wnioskiem o udzielenie mu informacji publicznej..