28 października 2019

Odszkodowanie za błąd diagnostyczny po 6 latach procesu

W dniu 28 października 2019 r., po sześcioletnim procesie, zapadł wyrok w sprawie jednej z Klientek naszej Kancelarii, którą poddano laparoskopowej operacji na narządach rodnych.
Mimo niepokojących objawów, które wystąpiły u powódki tuż po operacji oraz mimo budzącego istotne wątpliwości wyniku badań obrazowych powódkę wypisano do domu, z zaleceniem przyjmowania leków przeciwbólowych i antybiotyków. Już trzy dni później powódka trafiła do szpitala ponownie – w stanie bardzo ciężkim, z zagrożeniem życia; badanie tomografii komputerowej wykazało rozlane zapalenie otrzewnej. Doszło do opóźnienia w diagnozie. Powódka wymagała kolejnej, pilnej operacji, zaopatrzenia uszkodzonego (jak się okazało) jelita i pęcherza moczowego oraz wyłonienia stomii. Ponownie mogła opuścić szpital dopiero po kilku tygodniach. Rana pooperacyjna bardzo długo się goiła, a u powódki w przebiegu pooperacyjnym wystąpił szereg dalszych powikłań, w tym takich, które wymagały kolejnych hospitalizacji i operacji. Nadto  u powódki powstały ogromne przepukliny, zmuszające ją do stałego korzystania z pasa brzusznego. Operację zamknięcia stomii i przywrócenia ciągłości przewodu pokarmowego wykonano dopiero ponad rok po operacji pierwotnej; przepuklin nie zoperowano nadal, ze względu na wiążące się z tym ryzyko. Błędy w leczeniu i ich dramatyczne konsekwencje wiązały się dla powódki z ogromnym cierpieniem fizycznym i psychicznym, które częściowo trwają nadal.

W tym stanie rzeczy Sąd zasądził na rzecz powódki zadośćuczynienie w kwocie 125 000 zł,  w tym 25 000 zł z tytułu zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta, a także ustalił odpowiedzialność strony pozwanej na przyszłość. Formułując ustne motywy rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że jakkolwiek w świetle opinii biegłych pozwanej jednostce można przypisać odpowiedzialność w sposób jednoznaczny tylko za część uszczerbku na zdrowiu, który stał się udziałem powódki, to jednak zarówno skala zaniedbań i błędów lekarskich, jakie miały miejsce, jak i skala cierpień powódki była ogromna i uzasadnia przyznanie zadośćuczynienia we wskazanej kwocie. Wyrok nie jest prawomocny.

Sprawę prowadziła mec. Karolina Kolary

Inne wygrane sprawy

25.10.2019

Operacja kręgosłupa na złym poziomie – błąd medyczny

24 października 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym uwzględnił powództwo klientki..

24.10.2019

Amputacja kończyny dolnej u małego dziecka – wysokie zadośćuczynienie

Dnia 23 października 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał korzystny wyrok dla klienta kancelarii..

07.10.2019

Uszkodzenie mózgu na skutek operacji zatok - wysokie odszkodowanie

Dnia 3 października 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym zasądził od pozwanego szpitala..

30.09.2019

Publikacja internetowa – naruszenie dóbr osobistych

W lipcu 2019 roku Kancelaria BFP uzyskała korzystny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie dla Klienta w..

30.09.2019

Upadek w szpitalu – odszkodowanie za błąd organizacyjny

W dniu 24 września 2019 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach zasądził na rzecz następcy prawnego poszkodowanej..

30.09.2019

Źle podany lek – zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej

Wyrokiem z dnia 26 września 2019 r. Sąd Okręgowy w Katowicach zasądził na rzecz powodów reprezentowanych..

17.09.2019

Błąd w znieczuleniu pacjenta - wysokie zadośćuczynienie

W dniu 16 września 2019 r. zapadł kolejny wyrok w sprawie jednego z Klientów naszej Kancelarii, gdzie..

29.08.2019

Wygrana kancelarii przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie dostępu do informacji publicznej

Klient kancelarii zwrócił się do Głównego Geodety Kraju z wnioskiem o udzielenie mu informacji publicznej..

25.10.2019

Operacja kręgosłupa na złym poziomie – błąd medyczny

24 października 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym uwzględnił powództwo klientki..

24.10.2019

Amputacja kończyny dolnej u małego dziecka – wysokie zadośćuczynienie

Dnia 23 października 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał korzystny wyrok dla klienta kancelarii..

07.10.2019

Uszkodzenie mózgu na skutek operacji zatok - wysokie odszkodowanie

Dnia 3 października 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym zasądził od pozwanego szpitala..

30.09.2019

Publikacja internetowa – naruszenie dóbr osobistych

W lipcu 2019 roku Kancelaria BFP uzyskała korzystny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie dla Klienta w..

30.09.2019

Upadek w szpitalu – odszkodowanie za błąd organizacyjny

W dniu 24 września 2019 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach zasądził na rzecz następcy prawnego poszkodowanej..

30.09.2019

Źle podany lek – zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej

Wyrokiem z dnia 26 września 2019 r. Sąd Okręgowy w Katowicach zasądził na rzecz powodów reprezentowanych..

17.09.2019

Błąd w znieczuleniu pacjenta - wysokie zadośćuczynienie

W dniu 16 września 2019 r. zapadł kolejny wyrok w sprawie jednego z Klientów naszej Kancelarii, gdzie..

29.08.2019

Wygrana kancelarii przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie dostępu do informacji publicznej

Klient kancelarii zwrócił się do Głównego Geodety Kraju z wnioskiem o udzielenie mu informacji publicznej..