28 października 2019

Odszkodowanie za błąd diagnostyczny po 6 latach procesu

W dniu 28 października 2019 r., po sześcioletnim procesie, zapadł wyrok w sprawie jednej z Klientek naszej Kancelarii, którą poddano laparoskopowej operacji na narządach rodnych.
Mimo niepokojących objawów, które wystąpiły u powódki tuż po operacji oraz mimo budzącego istotne wątpliwości wyniku badań obrazowych powódkę wypisano do domu, z zaleceniem przyjmowania leków przeciwbólowych i antybiotyków. Już trzy dni później powódka trafiła do szpitala ponownie – w stanie bardzo ciężkim, z zagrożeniem życia; badanie tomografii komputerowej wykazało rozlane zapalenie otrzewnej. Doszło do opóźnienia w diagnozie. Powódka wymagała kolejnej, pilnej operacji, zaopatrzenia uszkodzonego (jak się okazało) jelita i pęcherza moczowego oraz wyłonienia stomii. Ponownie mogła opuścić szpital dopiero po kilku tygodniach. Rana pooperacyjna bardzo długo się goiła, a u powódki w przebiegu pooperacyjnym wystąpił szereg dalszych powikłań, w tym takich, które wymagały kolejnych hospitalizacji i operacji. Nadto  u powódki powstały ogromne przepukliny, zmuszające ją do stałego korzystania z pasa brzusznego. Operację zamknięcia stomii i przywrócenia ciągłości przewodu pokarmowego wykonano dopiero ponad rok po operacji pierwotnej; przepuklin nie zoperowano nadal, ze względu na wiążące się z tym ryzyko. Błędy w leczeniu i ich dramatyczne konsekwencje wiązały się dla powódki z ogromnym cierpieniem fizycznym i psychicznym, które częściowo trwają nadal.

W tym stanie rzeczy Sąd zasądził na rzecz powódki zadośćuczynienie w kwocie 125 000 zł,  w tym 25 000 zł z tytułu zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta, a także ustalił odpowiedzialność strony pozwanej na przyszłość. Formułując ustne motywy rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że jakkolwiek w świetle opinii biegłych pozwanej jednostce można przypisać odpowiedzialność w sposób jednoznaczny tylko za część uszczerbku na zdrowiu, który stał się udziałem powódki, to jednak zarówno skala zaniedbań i błędów lekarskich, jakie miały miejsce, jak i skala cierpień powódki była ogromna i uzasadnia przyznanie zadośćuczynienia we wskazanej kwocie. Wyrok nie jest prawomocny.

Sprawę prowadziła mec. Karolina Kolary

Inne wygrane sprawy

03.07.2020

Rozlane zapalenie otrzewnej – za opóźnienie w diagnozie i błąd medyczny ponad 400 tys. zł.!

Historia jednego z naszych Klientów rozpoczęła się w 2010 r., gdy z silnym bólem brzucha trafił do szpitala..

26.06.2020

Wyrok skazujący w sprawie błędnego podania leku

Dnia 25 czerwca 2020 r. zapadł wyrok Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w sprawie karnej dotyczącej błędnego..

23.06.2020

Tętniak aorty – błąd diagnostyczny

W postępowaniu prowadzonym przeciwko szpitalowi przy udziale ubezpieczyciela szpitala Sąd Okręgowy w..

22.06.2020

Niewspółmierność porodowa – decyzja prokuratora uchylona

W jednej ze spraw karnych, której przedmiotem jest błąd medyczny, prokurator ponownie umorzył śledztwo...

19.06.2020

Usunięcie macicy przez błąd lekarza

W dniu 19 czerwca 2020 r. Sąd Okręgowy w Krakowie rozpoznał sprawę jednej z naszych Klientek – poszkodowanej..

22.04.2020

Korzystny wyrok Sądu Apelacyjnego - niedotlenienie wewnątrzmaciczne, błąd okołoporodowy

Na skutek błędnie prowadzonego porodu, podczas którego doszło do ciężkiego niedotlenienia wewnątrzmacicznego,..

15.04.2020

Renta w trakcie trwania procesu o błąd medyczny

Z przyjemnością informujemy o uzyskaniu zabezpieczenia roszczenia o rentę jednego z Klientów kancelarii..

03.04.2020

Zadośćuczynienie i odszkodowanie za uszkodzenie jelita podczas zabiegu laparoskopii - wyrok sądu II instancji

O tej sprawie informowaliśmy po raz pierwszy w sierpniu 2018 roku, kiedy to Sąd Okręgowy w Warszawie..

03.07.2020

Rozlane zapalenie otrzewnej – za opóźnienie w diagnozie i błąd medyczny ponad 400 tys. zł.!

Historia jednego z naszych Klientów rozpoczęła się w 2010 r., gdy z silnym bólem brzucha trafił do szpitala..

26.06.2020

Wyrok skazujący w sprawie błędnego podania leku

Dnia 25 czerwca 2020 r. zapadł wyrok Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w sprawie karnej dotyczącej błędnego..

23.06.2020

Tętniak aorty – błąd diagnostyczny

W postępowaniu prowadzonym przeciwko szpitalowi przy udziale ubezpieczyciela szpitala Sąd Okręgowy w..

22.06.2020

Niewspółmierność porodowa – decyzja prokuratora uchylona

W jednej ze spraw karnych, której przedmiotem jest błąd medyczny, prokurator ponownie umorzył śledztwo...

19.06.2020

Usunięcie macicy przez błąd lekarza

W dniu 19 czerwca 2020 r. Sąd Okręgowy w Krakowie rozpoznał sprawę jednej z naszych Klientek – poszkodowanej..

22.04.2020

Korzystny wyrok Sądu Apelacyjnego - niedotlenienie wewnątrzmaciczne, błąd okołoporodowy

Na skutek błędnie prowadzonego porodu, podczas którego doszło do ciężkiego niedotlenienia wewnątrzmacicznego,..

15.04.2020

Renta w trakcie trwania procesu o błąd medyczny

Z przyjemnością informujemy o uzyskaniu zabezpieczenia roszczenia o rentę jednego z Klientów kancelarii..

03.04.2020

Zadośćuczynienie i odszkodowanie za uszkodzenie jelita podczas zabiegu laparoskopii - wyrok sądu II instancji

O tej sprawie informowaliśmy po raz pierwszy w sierpniu 2018 roku, kiedy to Sąd Okręgowy w Warszawie..