07 stycznia 2020

Wieloletni proces ze szpitalem zakończony wygraną - błąd okołoporodowy

W dniu 7 stycznia 2020 roku, po 7 latach procesu, zapadł wyrok uwzględniający powództwo o zadośćuczynienie, odszkodowanie oraz rentę na rzecz małoletniego powoda w związku ze szkodą doznaną w następstwie nieprawidłowo prowadzonego porodu.
Personel medyczny prowadzący poród matki powoda wykazał się niestarannością w prowadzeniu oraz ocenie wyników badań KTG. W szczególności, zignorowano niepokojące elementy zapisu tętna płodu, w tym powtarzające się deceleracje, które były wskazaniem do podjęcia decyzji o zakończeniu porodu zabiegowo (cięcie cesarskie). Gdy lekarze zdali sobie sprawę z zagrożenia, poród był już zbyt zaawansowany na wykonanie cięcia, wobec czego wspomagano się wyciągaczem próżniowym. Niestety, nie uchroniło to małoletniego powoda od ciężkiego niedotlenienia, oraz jego następstw.

Choć stan urodzeniowy powoda był bardzo zły, intensywne leczenie wdrożone bezpośrednio po urodzeniu, jak również szeroko zakrojona rehabilitacja, prowadzona od urodzenia aż do dnia dzisiejszego, w połączeniu z silnym organizmem powoda, a także sporą dozą szczęścia, pozwoliły na ograniczenie destrukcyjnych skutków niedotlenienia. Na ograniczeniu jednak się skończyło, albowiem całkowite ich zniwelowanie, pomimo wspomnianych czynników, okazało się niestety niemożliwe. Jednym z elementów krzywdy powoda jest rozpoznany u niego zespół ADHD (nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi). Postępowanie dowodowe wykazało, że przebyte niedotlenienie wewnątrzmaciczne jest najbardziej prawdopodobną przyczyną występowania tego zespołu u powoda.

Ze względu na konieczność zaangażowania biegłych wielu specjalizacji, proces toczył się wyjątkowo długo. Ostatecznie jednak powództwo, zdaniem Sądu, zasługiwało na uwzględnienie, a na rzecz małoletniego zasądzono zadośćuczynienie w wysokości 200.000,00 zł, odszkodowanie w związku z poniesionymi wydatkami, a także miesięczną rentę z tytułu zwiększonych potrzeb, za cały czas trwania procesu, jak również na przyszłość.

Wyrok nie jest prawomocny.

Inne wygrane sprawy

21.10.2020

Wysokie zadośćuczynienie dla Klienta Kancelarii i jego najbliższych

W dniu 20 października 2020 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie zapadł wyrok w sprawie prowadzonej przez..

16.10.2020

Błąd operacyjny – artroskopia kolana

W dniu 12 października 2020 r. zapadł wyrok w sprawie, w której powódce – Klientce kancelarii BFP - zaproponowano..

15.10.2020

Odpowiedzialność na przyszłość za błąd medyczny

W jednej ze spraw prowadzonych przez kancelarię BFP, Sąd Okręgowy w Gliwicach wyrokiem z dnia 21 kwietnia..

14.10.2020

Wspieramy naszych klientów – sprawa o świadczenie pielęgnacyjne wygrana!

W ramach dodatkowej opieki prawnej dla jednej z klientek kancelarii, której kancelaria prowadzi dwie..

23.09.2020

Błędne przepisanie leku - wypłata w ramach postępowania likwidacyjnego

W jednej ze spraw prowadzonych przez kancelarię BFP ubezpieczyciel zdecydował się wypłacić część zadośćuczynienia..

23.09.2020

Śmierć osoby najbliższej, tętniak aorty - ugoda

We wrześniu br. zakończyło się postępowanie w sprawie związanej ze śmiercią męża i ojca klientów, reprezentowanych..

03.07.2020

Rozlane zapalenie otrzewnej – za opóźnienie w diagnozie i błąd medyczny ponad 400 tys. zł.!

Historia jednego z naszych Klientów rozpoczęła się w 2010 r., gdy z silnym bólem brzucha trafił do szpitala..

26.06.2020

Wyrok skazujący w sprawie błędnego podania leku

Dnia 25 czerwca 2020 r. zapadł wyrok Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w sprawie karnej dotyczącej błędnego..

21.10.2020

Wysokie zadośćuczynienie dla Klienta Kancelarii i jego najbliższych

W dniu 20 października 2020 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie zapadł wyrok w sprawie prowadzonej przez..

16.10.2020

Błąd operacyjny – artroskopia kolana

W dniu 12 października 2020 r. zapadł wyrok w sprawie, w której powódce – Klientce kancelarii BFP - zaproponowano..

15.10.2020

Odpowiedzialność na przyszłość za błąd medyczny

W jednej ze spraw prowadzonych przez kancelarię BFP, Sąd Okręgowy w Gliwicach wyrokiem z dnia 21 kwietnia..

14.10.2020

Wspieramy naszych klientów – sprawa o świadczenie pielęgnacyjne wygrana!

W ramach dodatkowej opieki prawnej dla jednej z klientek kancelarii, której kancelaria prowadzi dwie..

23.09.2020

Błędne przepisanie leku - wypłata w ramach postępowania likwidacyjnego

W jednej ze spraw prowadzonych przez kancelarię BFP ubezpieczyciel zdecydował się wypłacić część zadośćuczynienia..

23.09.2020

Śmierć osoby najbliższej, tętniak aorty - ugoda

We wrześniu br. zakończyło się postępowanie w sprawie związanej ze śmiercią męża i ojca klientów, reprezentowanych..

03.07.2020

Rozlane zapalenie otrzewnej – za opóźnienie w diagnozie i błąd medyczny ponad 400 tys. zł.!

Historia jednego z naszych Klientów rozpoczęła się w 2010 r., gdy z silnym bólem brzucha trafił do szpitala..

26.06.2020

Wyrok skazujący w sprawie błędnego podania leku

Dnia 25 czerwca 2020 r. zapadł wyrok Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w sprawie karnej dotyczącej błędnego..