02 czerwca 2021

Renta dla poszkodowanego chłopca - zabezpieczenie roszczenia

W ubiegłym tygodniu nasza kancelaria uzyskała na rzecz małoletniego klienta zabezpieczenie roszczenia o rentę z tytułu zwiększonych potrzeb w kwocie blisko 9 tys. zł miesięcznie. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia zapadło w toku procesu o błąd medyczny, który został wszczęty w 2017 r.
Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia zapadło w toku procesu o błąd medyczny, który został wszczęty w 2017 r. Małoletni powód domaga się w nim rekompensaty za szkodę doznaną wskutek błędu przy porodzie. Dotychczas wydane w sprawie opinie biegłych potwierdzają zarzuty z pozwu, że w czasie porodu stan płodu nie był odpowiednio monitorowany, a decyzja o zakończeniu porodu poprzez cesarskie cięcie została podjęta zbyt późno.

Jak wskazał biegły, wynik badania KTG wykonanego w pozwanym szpitalu odbiegał od normy (występowała tachykardia oraz oscylacja milcząca) i mógł wskazywać na niedotlenienie płodu. Ponadto stwierdził, że należało uwzględnić, iż powodem przyjęcia rodzącej do szpitala były już uprzednio stwierdzone nieprawidłowości w zapisie KTG oraz słabe odczuwanie ruchów płodu. Mając na uwadze te okoliczności, należało po przyjęciu rodzącej do pozwanego szpitala i stwierdzeniu nieprawidłowości w zapisie KTG przeprowadzić dodatkowe badania diagnostyczne (np. USG Doppler, Test Manninga), celem zweryfikowania dobrostanu płodu.

Żadnych badań jednak nie wykonano. Co więcej, przez kolejnych 5 godzin zaniechano wykonywania badań KTG. Pierwszy zapis wykonany po tej przerwie biegły ocenił jako nieprawidłowy (w zapisie występowała oscylacja milcząca oraz deceleracje późne). Biegły podkreślił, że opóźnienie w rozwiązaniu ciąży w drodze cesarskiego cięcia niewątpliwie wpłynęło negatywnie na stan zdrowia noworodka.

Postępowanie jest w toku, ponieważ muszą zostać jeszcze przeprowadzone dowody na okoliczność aktualnego stanu zdrowia oraz rokowań dziecka. Mając jednak na uwadze, że powód stale wymaga kosztownej rehabilitacji, specjalistycznych konsultacji, sprzętów, środków pielęgnacyjnych i opieki, wystąpiliśmy z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia powoda o rentę. W uzasadnieniu wniosku wskazaliśmy, że wobec treści opinii biegłych, roszczenie powoda należy uznać za co najmniej uprawdopodobnione.

Po przeprowadzeniu rozprawy oraz przesłuchaniu matki powoda, sąd podzielił naszą argumentację i postanowił o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia o rentę. Zasądził na rzecz powoda kwotę blisko 9 tys. zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych potrzeb dziecka, które są skutkiem błędów przy porodzie. Ostateczne rozstrzygnięcie co do renty, ale też pozostałych roszczeń, w tym zadośćuczynienia i odszkodowania za błąd przy porodzie, zapadnie w wyroku kończącym postępowanie.


Inne wygrane sprawy

15.07.2022

Złamanie żuchwy podczas usunięcia zęba mądrości – ugoda kończąca postępowanie

W bieżącym tygodniu doszło do zakończenia postępowania odszkodowawczego prowadzonego przez naszą kancelarię..

11.07.2022

Zażalenie na umorzenie postępowania karnego – uwzględnione przez Sąd!

W postępowaniu toczącym się z udziałem klientów naszej kancelarii doszło do uwzględnienia zażalenia na..

07.07.2022

Niewłaściwa diagnostyka rozwarstwienia aorty – wysokie zadośćuczynienie

W dniu 7 lipca 2022 roku w Sądzie Okręgowym w Krakowie zapadł wyrok w sprawie Klientów kancelarii BFP,..

06.06.2022

Błąd w leczeniu złamania – ugoda z ubezpieczycielem szpitala.

17 maja 2022 r. zawarliśmy w imieniu Klienta ugodę na kwotę ponad 92.000 zł tytułem zadośćuczynienia..

03.06.2022

Przewlekłe zapalenie kości – wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie

W dniu 31 maja 2022 roku w Sądzie Okręgowym w Krakowie zapadł wyrok w sprawie Klientki kancelarii BFP,..

27.05.2022

Niedotlenienie okołoporodowe – wypłata w postępowaniu likwidacyjnym

W bieżącym tygodniu na rzecz klientki kancelarii BFP doszło do wypłaty kwoty ponad 110 tys. zł w toku..

25.05.2022

Realizacja projektu informatycznego – spór sądowy o wynagrodzenie za dostarczenie oprogramowania

Dnia 25 lutego 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił powództwo klienta kancelarii BFP – spółki..

24.05.2022

Spór o roboty budowlane – wysoka wygrana Kancealrii BFP przed arbitrażem!

Przedmiotem sporu była realizacja zadań w ramach budowy odcinka jednej z polskich autostrad.

15.07.2022

Złamanie żuchwy podczas usunięcia zęba mądrości – ugoda kończąca postępowanie

W bieżącym tygodniu doszło do zakończenia postępowania odszkodowawczego prowadzonego przez naszą kancelarię..

11.07.2022

Zażalenie na umorzenie postępowania karnego – uwzględnione przez Sąd!

W postępowaniu toczącym się z udziałem klientów naszej kancelarii doszło do uwzględnienia zażalenia na..

07.07.2022

Niewłaściwa diagnostyka rozwarstwienia aorty – wysokie zadośćuczynienie

W dniu 7 lipca 2022 roku w Sądzie Okręgowym w Krakowie zapadł wyrok w sprawie Klientów kancelarii BFP,..

06.06.2022

Błąd w leczeniu złamania – ugoda z ubezpieczycielem szpitala.

17 maja 2022 r. zawarliśmy w imieniu Klienta ugodę na kwotę ponad 92.000 zł tytułem zadośćuczynienia..

03.06.2022

Przewlekłe zapalenie kości – wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie

W dniu 31 maja 2022 roku w Sądzie Okręgowym w Krakowie zapadł wyrok w sprawie Klientki kancelarii BFP,..

27.05.2022

Niedotlenienie okołoporodowe – wypłata w postępowaniu likwidacyjnym

W bieżącym tygodniu na rzecz klientki kancelarii BFP doszło do wypłaty kwoty ponad 110 tys. zł w toku..

25.05.2022

Realizacja projektu informatycznego – spór sądowy o wynagrodzenie za dostarczenie oprogramowania

Dnia 25 lutego 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił powództwo klienta kancelarii BFP – spółki..

24.05.2022

Spór o roboty budowlane – wysoka wygrana Kancealrii BFP przed arbitrażem!

Przedmiotem sporu była realizacja zadań w ramach budowy odcinka jednej z polskich autostrad.