28 września 2021

Wyrok po ponad 12-letnim procesie dotyczącym błędu ortopedycznego

Dnia 28 września 2021 r. Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok, którym zasądził na rzecz klientki naszej kancelarii kwotę ponad 100 tys. zł zadośćuczynienia oraz odszkodowania wraz z odsetkami ustawowymi za czas trwania procesu oraz wraz ze zwrotem części kosztów zastępstwa procesowego. Proces toczył się od 2008 r., powódka zwróciła się po pomoc kancelarii dopiero w ostatnim okresie.
Powódka dochodziła roszczeń w przedmiotowym postępowaniu w związku z nieprawidłowościami leczenia jej urazu kolana w jednym z krakowskich szpitali. W trakcie postępowania udowodniono za pomocą opinii zakładów medycyny sądowej z kilku ośrodków naukowych, że zabieg operacyjny wykonany u powódki w związku z urazem kolana był przeprowadzony niestarannie i wadliwie. Odłamy kości nie zostały prawidłowo ustawione w trakcie zabiegu. Ponadto biegli wskazali na wadliwe rozpoznanie przedoperacyjne postawione przez personel medyczny.

Również w okresie pooperacyjnym doszło do błędów w zakresie diagnostyki oraz braku wdrożenia niezbędnego leczenia naprawczego. Zamiast tego kontynuowano rehabilitacje, która nie tylko nie mogła przynieść spodziewanego efektu, ale także pogłębiała cierpienia doznawane przez pacjentkę.

Warto przy tym zaznaczyć, że placówka medyczna nie była w stanie przedstawić pełnej dokumentacji medycznej, w tym kluczowych dokumentów świadczących o nadzorze lekarza specjalisty nad lekarzami rezydentami w trakcie zabiegu operacyjnego.

Na skutek wadliwego leczenia, u powódki doszło do opóźnionego i nieprawidłowego zrostu wieloodłamowego złamania rzepki. Dodatkowo wystąpił zanik mięśnia czworogłowego uda. Biegli uznali, że powódka doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z niesprawności kolana, prowadzącego do istotnego ograniczenia sprawności powódki.

Na tej podstawie Sąd zasądził na rzecz powódki kwotę 100 tys. zł zadośćuczynienia, na którą składały się kwoty z tytułu krzywdy poniesionej w związku z uszczerbkiem na zdrowiu oraz naruszeniem praw pacjenta.

Dodatkowo Sąd uznał za zasadne odszkodowanie związane z kosztami prywatnej opinii przedprocesowej, którą powódka pozyskała celem przygotowania do procesu. Niewątpliwie jest to korzystny kierunek orzeczniczy dla pacjentów, potwierdzający, że poszkodowani mogą dochodzić zwrotu kosztów opinii prywatnych, jeżeli są one niezbędne do prowadzenia procesu sądowego.

Wyrok nie jest prawomocny.

Powódkę w procesie sądowym w ramach pomocy prawnej zapewnianej przez kancelarię BFP reprezentowała mec. Jolanta Budzowska oraz mec. Andrzej Kusch.

Inne wygrane sprawy