30 września 2021

Kolejny milion złotych zadośćuczynienia na rzecz Klienta kancelarii BFP

Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 30 września 2021 roku oddalił apelację szpitala, tym samym wyrok I instancji z 2020 roku stał się prawomocny.
Sprawa dotyczyła młodego mężczyzny, który po operacji podniebienia miękkiego przypadkowo, będąc jeszcze pod wpływem znieczulenia, ekstubował się. U Klienta wskutek niedotlenienia doszło do nagłego zatrzymania krążenia, a obecny na sali operacyjnej personel medyczny nie potrafił przywrócić wentylacji. Niedotlenienie i nagłe zatrzymania krążenia doprowadziły do nieodwracalnego uszkodzenia mózgu. Nasz Klient znajduje się w stanie wegetatywnym, nie ma z nim kontaktu, jest żywiony przez PEG.

Sąd Apelacyjny – podobnie jak wcześniej Sąd Okręgowy - uznał, że doszło do błędu organizacyjnego, pacjentowi w czasie hospitalizacji nie zapewniono należytej opieki i bezpieczeństwa, a pomoc po ekstubacji została udzielona zbyt późno.

Sąd Apelacyjny uznał, że kwota 1 miliona zł nie jest zbyt wygórowana. Uzasadniając, że najwyższe kwoty są zasądzane w sytuacjach wyjątkowych, zwłaszcza, gdy dochodzi do ciężkiego kalectwa, które niewątpliwie miało miejsce w tym przypadku – Sąd ocenił, że 1 mln. złotych jest odpowiednią rekompensatą. Warto dodać, że w trakcie procesu ubezpieczyciel dokonał wypłaty zadośćuczynienia w wysokości 400 tys. zł na poczet zasądzonej rekompensaty. W sumie nasz klient oprócz milionowego zadośćuczynienia otrzymał także kilkadziesiąt tysięcy odszkodowania, ponad 600 tysięcy renty skapitalizowanej za 5 lat oraz miesięczną rentę z tytułu zwiększonych potrzeb w wysokości kilkunastu tysięcy złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Wyrok jest prawomocny.

Powoda w procesie reprezentowały mec. Jolanta Budzowska oraz mec. Karolina Kolary

Inne wygrane sprawy