27 maja 2022

Niedotlenienie okołoporodowe – wypłata w postępowaniu likwidacyjnym

W bieżącym tygodniu na rzecz klientki kancelarii BFP doszło do wypłaty kwoty ponad 110 tys. zł w toku postępowania likwidacyjnego prowadzonego przed ubezpieczycielem szpitala.
W omawianej sprawie matka poszkodowanej, będąc w ciąży, zgłosiła się przed godziną 8:00 do jednego z krakowskich szpitali w związku z pobolewaniem podbrzusza. Po przyjęciu i wdrożeniu monitorowania za pomocą badania KTG dostrzeżono zawężony zapis tętna płodu. W dalszej diagnostyce stwierdzono także inne nieprawidłowe wykładniki stanu zdrowia płodu. Mimo tych okoliczności, zabieg cesarskiego cięcia wykonano dopiero o godz.: 11:45. Dziewczynka urodziła się w złym stanie i wymagała odśluzowania oraz wdrożenia wentylacji. Mimo podjętych działań, stan neurologiczny dziecka w późniejszym okresie nie uległ istotnej poprawie.

W toku postępowania likwidacyjnego potwierdzono zarzut sformułowany przez kancelarię BFP, że zapis KTG już niemal od początku prowadzenia monitorowania był zapisem nieprawidłowym, a fakt odpłynięcia zielonych wód płodowych winien był skłonić personel medyczny do natychmiastowego rozwiązania ciąży. Dodatkowo biegły podzielił stanowisko kancelarii BFP, że wlew Oxytocyny i wynikająca z tego faktu wzmocniona czynność skurczowa macicy pogłębiła stan niedotlenienia noworodka. W wyniku tych okoliczności, obecnie dziecko zmaga się z niepełnosprawnością, mimo poddawania go intensywnemu leczeniu i rehabilitacji.

W skład wypłaconych kwoty na rzecz dziecka wchodzi kwota 100 tys. zł zadośćuczynienia, kwota 10 tys. zł zadośćuczynienia tytułem naruszenia praw dziewczynki jako pacjentki oraz kwota odszkodowania. Obecnie oczekujemy na rozpatrzenie przez ubezpieczyciela roszczeń związanych z dotychczas poniesionymi kosztami leczenia oraz roszczeniem renty na przyszłość. Po zakończeniu postępowania likwidacyjnego i ocenie wypłaconej rekompensaty wraz z klientami podejmiemy decyzję co do dalszego postępowania w sprawie.

Poszkodowaną w procesie dochodzenia roszczeń reprezentują mec. Jolanta Budzowska oraz mec. Andrzej Kusch.

Inne wygrane sprawy

06.06.2022

Błąd w leczeniu złamania – ugoda z ubezpieczycielem szpitala.

17 maja 2022 r. zawarliśmy w imieniu Klienta ugodę na kwotę ponad 92.000 zł tytułem zadośćuczynienia..

03.06.2022

Przewlekłe zapalenie kości – wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie

W dniu 31 maja 2022 roku w Sądzie Okręgowym w Krakowie zapadł wyrok w sprawie Klientki kancelarii BFP,..

25.05.2022

Realizacja projektu informatycznego – spór sądowy o wynagrodzenie za dostarczenie oprogramowania

Dnia 25 lutego 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił powództwo klienta kancelarii BFP – spółki..

24.05.2022

Spór o roboty budowlane – wysoka wygrana Kancealrii BFP przed arbitrażem!

Przedmiotem sporu była realizacja zadań w ramach budowy odcinka jednej z polskich autostrad.

17.05.2022

Wypadek drogowy – odszkodowanie dla poszkodowanego

W dniu 8 kwietnia 2022 roku w Sądzie Okręgowym w Krakowie zapadł wyrok w sprawie Klienta kancelarii BFP,..

06.05.2022

Raz jeszcze o błędach w leczeniu powikłań pooperacyjnych

W dniu 6 maja 2022 r., po siedmiu latach procesu, zapadł wyrok w sprawie, w której u pacjentki jednej..

02.05.2022

Niedotlenienie po porodzie – odszkodowanie za błąd szpitala dla dziecka i rodziców

Sąd Apelacyjny w Warszawie po raz kolejny orzekł o zadośćuczynieniu dla bliskich osoby poszkodowanej...

28.04.2022

Poparzenie po peelingu dłoni – wygrana!

W dniu 27 kwietnia 2022 roku w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu zapadł wyrok w sprawie naszej Klientki,..