12 września 2022

Błąd okołoporodowy, niedotlenienie – renta dla dziecka

We wrześniu br. przed Sądem Okręgowym w Krakowie, po ponownym rozpoznaniu sprawy, zapadł korzystny dla naszej Klientki wyrok.
Małoletniej powódce cierpiącej na mózgowe porażenie dziecięce zasądzone zostało od placówki medycznej, w której się urodziła:
• zadośćuczynienie
odszkodowanie
• skapitalizowana renta
• bieżąca renta w wysokości blisko 8 tys. zł. miesięcznie.

Wszystkie kwoty zostały zasądzone z odpowiednimi odsetkami, liczonymi w zdecydowanej większości roszczeń od 2009 r., czyli za czas trwania procesu.

Sąd ustalił również odpowiedzialność pozwanego szpitala na przyszłość.

Sprawa rozpoznana uprzednio w pierwszej instancji zakończyła się w 2013 r. oddaleniem powództwa. Wówczas w sprawie wydanych zostało kilka opinii, które różniły się między sobą w końcowych wnioskach. Na skutek apelacji powódki, reprezentowanej przez kancelarię BFP, Sąd Apelacyjny doszedł do przekonania, że sprawa wymaga ponownego rozpoznania.

Wielospecjalistyczna opinia wydana przez instytut naukowo- badawczy w trakcie ponownego rozpoznania sprawy ostatecznie potwierdziła, że przyczyną ciężkiego stanu dziecka jest wyłącznie niedotlenienie. Do niedotlenienia doszło w trakcie porodu na skutek okręcenia pępowiną. Pogarszający się stan płodu nie został jednak uchwycony odpowiednio wcześnie przez personel medyczny. W konsekwencji, nie podjęto adekwatnych do zagrożenia działań medycznych z uwagi na brak odpowiedniego nadzoru nad dobrostanem płodu.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sprawę prowadziły mec. Jolanta Budzowska i mec. Iwona Świętek-Wołosiuk.

Inne wygrane sprawy