08 sierpnia 2023

Mamy prawomocny wyrok! Dystocja barkowa – wysokie odszkodowanie za błąd medyczny po 12 latach potwierdzone wyrokiem Sądu Apelacyjnego

W roku 2021 r., po dziesięcioletnim procesie, zapadł wyrok w pierwszej instancji w sprawie dotyczącej ciężarnej pacjentki, którą błędnie zakwalifikowano do porodu siłami natury, w czego skutek doszło u dziecka do trwałej dystocji barkowej.
Wyrok nie był jednak prawomocny. Strona pozwana wniosła apelację od wspomnianego wyroku. Dnia 9 stycznia 2023 r. Sąd Apelacyjny zmienił częściowo wyrok Sądu Okręgowego, w pozostałym zakresie apelację oddalił.

W opisywanej sprawie decyzja o porodzie siłami natury była błędna, oparta na złym oszacowaniu wagi dziecka na podstawie nieprofesjonalnie wykonanego badania USG. W efekcie rodzące się dziecko zaklinowało się w kanale rodnym. Wystąpiła dystocja barkowa. Dziecko zostało wydobyte dopiero po wielu staraniach i po upływie długiego czasu. Okazało się wówczas, że waży 6 kilogramów. Skutkiem tak trudnego porodu była ciężka zamartwica dziecka, długa reanimacja i porażenie splotu barkowego, a także uszkodzenie ciała matki.

Szczęśliwie nowonarodzonej dziewczynce udało się uniknąć najpoważniejszych konsekwencji w postaci niedotlenienia okołoporodowego. Porażenie splotu, oznaczające niesprawność ręki okazało się jednak, mimo operacji i wieloletniej rehabilitacji, trwałe i nieodwracalne.

Niepełnosprawność naszej Klientki oznaczała także bardzo głębokie zmiany w życiu jej rodziców, którzy cały swój czas i każdy aspekt życia podporządkowali dążeniom do maksymalnego usprawnienia córki.

Doceniając rozmiar krzywdy powodów, Sąd zasądził na rzecz naszej małej Klientki zadośćuczynienie w kwocie 200 000 zł, a także odszkodowanie i rentę, nadto Sąd uwzględnił żądanie zadośćuczynienia (w kwocie 20 000 zł) za naruszenie dóbr osobistych na rzecz Matki dziewczynki.

Wyrok jest prawomocny.
Powódkę w procesie sądowym w ramach pomocy prawnej zapewnianej przez kancelarię BFP reprezentowały mec. Jolanta Budzowska i mec. Karolina Kolary.

Inne wygrane sprawy