12 marca 2024

Niewykryte wady płodu - wadliwe badania prenatalne.

Dziś przed Sądem Okręgowym w Lublinie zapadł korzystny wyrok dla naszych Klientów. Łącznie Sąd zasądził zadośćuczynienie w wysokości ponad 300.000,00 zł.
Powodowie domagali się zadośćuczynienia za krzywdę doznaną w związku z naruszeniem ich dóbr osobistych w postaci prawa do samostanowienia, w tym podejmowania decyzji w sprawach osobistych oraz prawa do planowania rodziny. Domagali się także zadośćuczynienia za krzywdę doznaną w związku naruszeniem ich praw pacjenta.

Roszczenia powstały w następstwie błędu diagnostycznego polegającego na braku zdiagnozowania przez lekarza prowadzącego ciążę Klientki wad płodu podczas badań USG, a także wadliwej interpretacji wyników badań prenatalnych, w szczególności nieprawidłową ocenę anatomiczną płodu. W związku z błędami diagnostycznymi, Kancelaria w imieniu powodów sformułowała zarzut wobec lekarza braku poinformowania Klientki o wadach anatomicznych płodu. W konsekwencji tych błędów powodowie zostali pozbawieni możliwości podjęcia decyzji o utrzymaniu ciąży lub też wykonania zgodnego z prawem zabiegu przerwania ciąży. Po porodzie rodzice przeżyli ogromna traumę i długo nie mogli pogodzić się z pozbawieniem ich prawa do podjęcia jednej z najważniejszych życiowych decyzji – tj. wychowania dziecka z wrodzonymi wadami w postaci braku wykształconych kończyn górnych.

W trakcie trwającego 3,5 roku procesu została wydana opinia biegłego z zakresu ginekologii i położnictwa z uprawnieniami w przedmiocie oceny przesiewowej USG, który jednoznacznie wykluczył zespół tzw. „taśm owodniowych”- schorzenia, które może prowadzić do kalectwa płodu na skutek odrywania się fragmentów łożyska, co było główną linią obrony pozwanych,

W wyroku matka dziecka otrzymała zadośćuczynienie w wysokości 170 tysięcy złotych, zaś ojciec w wysokości 140 tysięcy złotych z należnymi odsetkami.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sprawę prowadzili mec. Andrzej Kusch oraz mec. Jolanta Budzowska.


                                                                                           ***


Inne wygrane sprawy