10 maja 2024

Zakażenie szpitalne po wypadku samochodowym

W dniu 9 maja 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym zasądził na rzecz poszkodowanego pacjenta – Klienta kancelarii rekompensatę finansową za szkodę jakiej ten doznał na skutek nieprawidłowości w leczeniu urazu kończyny dolnej po wypadku samochodowym.
Pacjentowi na mocy ww. wyroku sąd przyznał:
• 260.000,00 zł zadośćuczynienia za uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia oraz za naruszenie praw pacjenta wraz z odsetkami, które wynoszą ponad 140.000,00 zł,
• ponad 16.500,00 zł odszkodowania wraz z odsetkami, które wynoszą ponad 9.000,00 zł,
• 1.000,00 zł renty miesięcznej z tytułu zwiększonych potrzeb od września 2017 r. wraz z odsetkami.

Łącznie z odsetkami kwota należna pacjentowi wynosi ponad 500.000,00 zł.

Sąd uznał odpowiedzialność odszkodowawczą placówki medycznej i jej ubezpieczyciela wobec pacjenta opierając się na opinii biegłego bakteriologa wydanej w postępowaniu sądowym. Zdaniem tego biegłego zły stan kończyny dolnej pacjenta jest wynikiem powikłań septycznych, których przyczyna wystąpienia leży po stronie szpitala na skutek licznych zaniedbań w profilaktyce i leczeniu zakażenia.

W konsekwencji nieprawidłowości w leczeniu, pacjent poddawany był wielokrotnie interwencjom chirurgicznym w celu usuwania martwiczo zmienionych tkanek podudzia, a następnie także przeszczepu skóry. U pacjenta powstały znaczne ubytki mięśni, duże i szpecące blizny, wystąpił całkowity brak czucia w stopie i palcach stopy. Ostatecznie konieczna stała się też amputacja paliczka dystalnego jednego palca stopy. Kończyna pacjenta jest mocno zdeformowana i oszpecona, a stopa opadająca. Pacjent porusza się utykając, wyłącznie w stabilizatorze. Często pojawiają się owrzodzenia i infekcje palców stopy wobec ich nienaturalnego ułożenia i ucisku. Stan kończyny, występujące deficyty siły mięśniowej oraz ruchu kończyny, a także inne dolegliwości, jak m.in. bóle, obrzęki kończyny, utrudniają pacjentowi codzienne funkcjonowanie, wykonywanie obowiązków rodzinnych i zawodowych oraz niekorzystnie wpływają na jego kondycję psychiczną.

Wyrok nie jest prawomocny.

Klienta w procesie reprezentowały mec. Jolanta Budzowska oraz mec. Iwona Świętek – Wołosiuk.

Inne wygrane sprawy