19 kwietnia 2015

PROCES O „LĄDOWANIE KPT. WRONY” ZAKOŃCZONY!

 W USA zakończył się proces odszkodowawczy pasażerów Boeinga 767. Samolot, który pilotował kpt. Tadeusza Wronę, 1 listopada 2011 roku awaryjnie wylądował na Okęciu. Interesy poszkodowanych reprezentowały specjalizujące się w wypadkach lotniczych..

05 marca 2015

Zadośćuczynienie w mediacji [luty 2015]

W 2014 roku kancelaria BFP skierowała w imieniu obywatela Holandii, który doznał bardzo poważnego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku samochodowego, pozew o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę. Do wypadku doszło w Polsce ponad 10 lat temu; poszkodowany..

15 stycznia 2015

Wypadek narciarza w wyniku wady sprzętu sportowego [styczeń 2015]

Po kilkumiesięcznych negocjacjach z francuskim producentem sprzętu sportowego doszło do zawarcia ugody sądowej, na mocy której poszkodowany narciarz otrzymał 65.000,00 złotych tytułem zadośćuczynienia za cierpienia fizyczne doznane w wyniku uszkodzenia..

04 lipca 2014

Odszkodowanie o równowartości kilkudziesięciu milionów złotych uzyskane w Anglii dla polskiego obywatela. Kancelaria BFP doradza w transgranicznych złożonych aspektach prawa procesowego, cywilnego i rodzinnego.

Mec. Jolanta Budzowska jest pełnomocnikiem polskiego obywatela, który wskutek wypadku komunikacyjnego w Wielkiej Brytanii wkrótce w drodze ugody otrzyma od brytyjskiego ubezpieczyciela kilkudziesięciomilionowe odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę...

19 listopada 2013

Ugoda przed mediatorem [11.2013]

W sprawie, w której  sąd skierował strony na wniosek jednego z pozwanych do mediacji, zawarta została ugoda przed mediatorem. Poszkodowana pacjentka otrzymała kilkaset tysięcy złotych jednorazowego odszkodowania i zadośćuczynienia. Uszkodzenie ciała..

22 lipca 2013

Porozumienie w procesie sądowym - sprawa śmierci matki po porodzie [VII 2013]

Ugodą sądową na łączną sumę 1,4 mln zł zakończył się trwający nieco ponad 2 lata proces o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę z związku ze śmiercią osoby bliskiej. O rekompensatę od jednego z warszawskich szpitali wystąpił mąż zmarłej w imieniu własnym..

11 września 2010

Precedensowa ugoda pozasądowa - przykładem praktycznego zastosowania klauzuli "ustalenia odpowiedzialności pozwanego na przyszłość za dalsze szkody" [09.2010]

Z udziałem kancelarii została zawarta w dniu 17 września 2010 r. ugoda pozasądowa, mocą której jeden z wiodących szpitali klinicznych w województwie śląskim wypłaci poszkodowanemu pacjentowi ponad 120 tys. zł odszkodowania na pokrycie kosztów dostawy..

11 czerwca 2010

Sprawa zakończona ugodą sądową [06.2010]

W czerwcu 2010 roku w sprawie, w której powódka była reprezentowana przez prawników naszej kancelarii, zawarto ugodę sądową, zgodnie z którą powódka otrzymała około 250 tys. zł tytułem całkowitego zaspokojenia roszczeń o zadośćuczynienie i szkodę majątkową,..