11 września 2010

Precedensowa ugoda pozasądowa - przykładem praktycznego zastosowania klauzuli "ustalenia odpowiedzialności pozwanego na przyszłość za dalsze szkody" [09.2010]

Z udziałem kancelarii została zawarta w dniu 17 września 2010 r. ugoda pozasądowa, mocą której jeden z wiodących szpitali klinicznych w województwie śląskim wypłaci poszkodowanemu pacjentowi ponad 120 tys. zł odszkodowania na pokrycie kosztów dostawy i montażu windy, specjalistycznego, sportowego wózka inwalidzkiego, samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych i kompletu pościeli przeciwodleżynowej. Pozostałe koszty pokrył PFRON. Ugoda ma charakter precedensowy.

Z udziałem kancelarii została zawarta w dniu 17 września 2010 r. ugoda pozasądowa, mocą której jeden z wiodących szpitali klinicznych w województwie śląskim wypłaci poszkodowanemu pacjentowi ponad 120 tys. zł odszkodowania na pokrycie kosztów dostawy i montażu windy, specjalistycznego, sportowego wózka inwalidzkiego, samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych i kompletu pościeli przeciwodleżynowej. Pozostałe koszty pokrył PFRON. Ugoda ma charakter precedensowy. Jest jednym z nielicznych przykładów praktycznego zastosowania klauzuli  "ustalenia odpowiedzialności pozwanego na przyszłość za dalsze szkody", jakie mogą powstać w przyszłości i jakie będą pozostawać w związku przyczynowym ze zdarzeniem objętym korzystnym dla poszkodowanego pacjenta wcześniejszym wyrokiem sądowym. W postępowaniu zakończonym w 2007 roku prawomocnym wyrokiem i w zakończonych właśnie negocjacjach ze szpitalem poszkodowanego pacjenta reprezentowała mec. Jolanta Budzowska.

Inne wygrane sprawy