13 grudnia 2011

Renta po latach w związku z następstwami zakażenia gronkowcem [12. 2011]

W grudniu 2011 r. , wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie został utrzymany wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, w którym ten Sąd przyznał na rzecz Klientów Kancelarii, następców prawnych zmarłego w trakcie procesu powoda,  skapitalizowaną rentę za okres 10 lat. Łącznie z odsetkami ustawowymi za czas trwania procesu wyniosła ona kwotę  ponad 330 tys. zł.

W grudniu 2011 r. , wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie został utrzymany wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, w którym ten Sąd przyznał na rzecz Klientów Kancelarii, następców prawnych zmarłego w trakcie procesu powoda,  skapitalizowaną rentę za okres 10 lat.

Łącznie z odsetkami ustawowymi za czas trwania procesu wyniosła ona kwotę  ponad 330 tys. zł.

Renty początkowo dochodził w procesie pacjent zakażony w tym szpitalu gronkowcem złocistym MRSA. Powód trafił do szpitala po wypadku komunikacyjnym, a zakażenie gronkowcem uniemożliwiło skuteczne leczenie ortopedyczne i powód do końca życia pozostał osobą niepełnosprawną. Sąd Okręgowy przyjął rzadko spotykany sposób orzekania w tej sprawie, gdyż najpierw (w 2008 r.) wydał wyrok częściowy, w którym zasądził na rzecz poszkodowanego pacjenta kwotę blisko 500 tys. złotych tytułem zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami, a następnie po uprawomocnieniu się tego wyroku, Sąd prowadził dalsze postępowanie celem ustalenia zwiększonych potrzeb pacjenta związanych z następstwami zakażenia go gronkowcem oraz ponoszonych w związku z tym wydatków, w tym na stałe leczenie, rehabilitację i opiekę. Zobowiązany do wypłaty skapitalizowanej renty na rzecz spadkobierców pacjenta jest pozwany szpital.

Pełnomocnikiem poszkodowanego pacjenta i jego następców prawnych była mec. Jolanta Budzowska

Inne wygrane sprawy