13 listopada 2011

Zabieg kosmetyczny - wygrana kancelarii [11. 2011]

Wyrokiem z  16 listopada 2011 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie  utrzymał w mocy wcześniejszy wyrok Sądu Okręgowego, zasądzający na rzecz klientki kancelarii tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania wraz z odsetkami kwotę ok. 60 tys. zł. Postępowanie dotyczyło szkody i krzywdy wyrządzonych  pacjentce w związku z nieprawidłowo przeprowadzonym zabiegiem laserowej depilacji ciała w jednej z warszawskich klinik.

Wyrokiem z  16 listopada 2011 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie  utrzymał w mocywcześniejszy wyrok Sądu Okręgowego, zasądzający na rzecz klientki kancelarii tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania wraz z odsetkami kwotę ok. 60 tys. . Postępowanie dotyczyło szkody i krzywdy wyrządzonych  pacjentce w związku z nieprawidłowo przeprowadzonym zabiegiem laserowej depilacji ciała w jednej z warszawskich klinik. Sąd uznał za stanowiskiem kancelarii, że klientka kancelarii została poddana zabiegowi w sposób nienależyty, tj. bez przeprowadzenia wymaganej kwalifikacji skóry do zabiegu oraz  nieprawidłowego ustawienia mocy lasera przed depilacją. Sąd przyjął również zarzut podnoszony przez kancelarię, że nie przerwano depilacji ciała klientki mimo widocznych objawów poparzenia I i II stopnia kilkunastu procent powierzchni jej ciała. Nadto, Sąd wytknął pozwanemu braki w dokumentacji dotyczącej kwalifikacji pacjentki do zabiegu oraz parametrów naświetleń użytego lasera. Wygrana kancelarii przełamała tym samym nieuzasadnione stanowisko ubezpieczyciela pozwanej, że za doznaną przez pacjentkę krzywdę należy się zadośćuczynienie w symbolicznej kwocie 5 tys. . Oprócz zasądzonych kwot, Sąd obciążył pozwanych w przeważającej mierze kosztami postępowania sądowego, a także ustalił, że pozwana wraz z ubezpieczycielem będzie w przyszłości odpowiedzialna za dalsze szkody, które mogą wyniknąć u klientki kancelarii na skutek poparzenia jej ciała w pozwanej klinice.

Wyrok jest prawomocny. Pełnomocnikiem powódki była mec. Jolanta Budzowska

Inne wygrane sprawy