11 października 2011

Wygrana w sprawie opcyjnej z powództwa banku [10.2011]

W dotychczasowym dorobku kancelarii reprezentującej jeden z banków w tzw. sprawach opcyjnych, zapadały wyroki oddalające powództwa kierowane przeciwko bankowi. Tym razem sukcesem przed Sądem Okręgowym w Katowicach zakończyło się postępowanie z powództwa banku przeciwko przedsiębiorcy o wykonanie transakcji opcji walutowych. Sąd, zasądzając na rzecz banku żądaną kwotę wynoszącą ponad 1,3 mln zł, uznał że umowy, które strony zawarły są ważne a oświadczenie klienta banku o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli nie zostało skutecznie złożone.

W dotychczasowym dorobku kancelarii reprezentującej jeden z banków w tzw. sprawach opcyjnych, zapadały wyroki oddalające powództwa kierowane przeciwko bankowi. Tym razem sukcesem przed Sądem Okręgowym w Katowicach zakończyło się postępowanie z powództwa banku przeciwko przedsiębiorcy o wykonanie transakcji opcji walutowych. Sąd, zasądzając na rzecz banku żądaną kwotę wynoszącą ponad 1,3 mln zł, uznał że umowy, które strony zawarły są ważne a oświadczenie klienta banku o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli nie zostało skutecznie złożone. Sąd uznał, że jeżeli klient banku nie rozumiał postanowień umowy zawartej z bankiem, a niewątpliwie umowy dotyczące opcji walutowych należą do umów o dużym stopniu skomplikowania, to jako profesjonalista powinien liczyć się z konsekwencjami swojej niefrasobliwości polegającej na zawieraniu umów bez zrozumienia, a co za tym idzie bez analizy ryzyka gospodarczego.

Bank reprezentował mec. Benedykt Fiutowski.

Inne wygrane sprawy