11 października 2011

Kolejne doświadczenie kancelarii przy rejestracji spółki za granicą [10.2011]

Kancelaria otrzymała z sądu rejestrowego informację o wpisie do rejestru przedsiębiorców KRS oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, utworzonego przez jednego ze swoich klientów - belgijską spółkę akcyjną ION BEAM APPLICATIONS S.A. z siedzibą w Ottignies-Louvain-la-Neuve ("IBA S.A."). Kancelaria świadczy na rzecz IBA S.A. kompleksową obsługę prawną związaną z utworzeniem dla niej oddziału w Polsce.

Kancelaria otrzymała z sądu rejestrowego informację o wpisie do rejestru przedsiębiorców KRS oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, utworzonego przez jednego ze swoich klientów - belgijską spółkę akcyjną ION BEAM APPLICATIONS S.A. z siedzibą w Ottignies-Louvain-la-Neuve ("IBA S.A."). Kancelaria świadczy na rzecz IBA S.A. kompleksową obsługę prawną związaną z utworzeniem dla niej oddziału w Polsce. Z prawnego punktu widzenia projekt jest szczególnie ciekawy ze względu na istotne różnice pomiędzy belgijskim i polskim prawem spółek, między innymi w zakresie ustroju organów spółek kapitałowych oraz organizacji rejestrów sądowych w obu krajach.

IBA S.A. jest spółką specjalizującą się w projektowaniu i produkcji wiodących technologii, farmaceutyków oraz urządzeń dla służby zdrowia dostosowanych do potrzeb indywidualnych klientów, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. Z sukcesem prowadzi działalność w wielu krajach na świecie. W Krakowie jest ona zaangażowana w dostawę medycznego akceleratora i związanych z nim urządzeń do terapii protonowej dla nowopowstającego Centrum Cyklotronowego w Bronowicach przy Instytucie Fizyki Jądrowej PAN im. H. Niewodniczańskiego.

IBA S.A. jest notowana na Euronext w Brukseli.
Projekt prowadzi mec. Michał Sikora.

Inne wygrane sprawy