11 kwietnia 2011

Zadośćuczynienie dla Klientki kancelarii w związku z zakażeniem gronkowcem [04.2011]

W 2003 roku powódka - Klientka kancelarii - doznała wieloodłamowego złamania przynasady dalszej lewej kości ramiennej podczas upadku. W pozwanym szpitalu najpierw zaopatrzono złamanie, a następnie wobec braku prawidłowego zrostu przeprowadzono zabieg operacyjny. Kilka dni po zabiegu powódka zaczęła odczuwać silne bóle, które, jak się następnie okazało, były wynikiem zakażenia rany gronkowcem białym, opornym na antybiotyki betalaktamowe.

W 2003 roku powódka - Klientka kancelarii - doznała wieloodłamowego złamania przynasady dalszej lewej kości ramiennej podczas upadku. W pozwanym szpitalu najpierw zaopatrzono złamanie, a następnie wobec braku prawidłowego zrostu przeprowadzono zabieg operacyjny. Kilka dni po zabiegu powódka zaczęła odczuwać silne bóle, które, jak się następnie okazało, były wynikiem zakażenia rany gronkowcem białym, opornym na antybiotyki betalaktamowe. Zakażenie, które na skutek nieprawidłowo stosowanej antybiotykoterapii nie zostało w pozwanym szpitalu wyleczone, miało negatywny wpływ na proces leczenia złamania - nie doszło do zrostu kości, wytworzył się u powódki staw rzekomy i został uszkodzony lewy nerw łokciowy. W wyniku powyższych zdarzeń doszło do znacznych ograniczeń funkcjonalnych w zakresie lewej kończyny górnej powódki. Sąd I instancji w oparciu o szeroki materiał dowodowy zebrany w sprawie, a w szczególności o opinie biegłych bakteriologa i specjalisty chorób zakaźnych, wydał wyrok, w którym zasądził na rzecz powódki od pozwanego szpitala i jego ubezpieczyciela, będącego również pozwanym w sprawie, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, odszkodowanie za poniesione przez powódkę wydatki i miesięczną rentę. Sąd II instancji w pełni podzielił ustalenia Sądu I instancji i wydał wyrok, w którym oddalił apelacje obu pozwanych. Na rzecz powódki zasądzone zostało zadośćuczynienie w kwocie 80 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi, które na dzień wydania wyroku przez Sąd II instancji wyniosły ponad 55 tys. zł, jak również odszkodowanie i miesięczna renta w kwocie ponad 700 zł, która co do rat za czas trwającego procesu, również zostanie powiększona o odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie. Wyrok jest prawomocny.

Postępowanie toczyło się przed Sądem Okręgowym w Warszawie i Sądem Apelacyjnym w Warszawie. Sprawę prowadziła Mec. Jolanta Budzowska.

Inne wygrane sprawy

03.07.2020

Rozlane zapalenie otrzewnej – za opóźnienie w diagnozie i błąd medyczny ponad 400 tys. zł.!

Historia jednego z naszych Klientów rozpoczęła się w 2010 r., gdy z silnym bólem brzucha trafił do szpitala..

26.06.2020

Wyrok skazujący w sprawie błędnego podania leku

Dnia 25 czerwca 2020 r. zapadł wyrok Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w sprawie karnej dotyczącej błędnego..

23.06.2020

Tętniak aorty – błąd diagnostyczny

W postępowaniu prowadzonym przeciwko szpitalowi przy udziale ubezpieczyciela szpitala Sąd Okręgowy w..

22.06.2020

Niewspółmierność porodowa – decyzja prokuratora uchylona

W jednej ze spraw karnych, której przedmiotem jest błąd medyczny, prokurator ponownie umorzył śledztwo...

19.06.2020

Usunięcie macicy przez błąd lekarza

W dniu 19 czerwca 2020 r. Sąd Okręgowy w Krakowie rozpoznał sprawę jednej z naszych Klientek – poszkodowanej..

22.04.2020

Korzystny wyrok Sądu Apelacyjnego - niedotlenienie wewnątrzmaciczne, błąd okołoporodowy

Na skutek błędnie prowadzonego porodu, podczas którego doszło do ciężkiego niedotlenienia wewnątrzmacicznego,..

15.04.2020

Renta w trakcie trwania procesu o błąd medyczny

Z przyjemnością informujemy o uzyskaniu zabezpieczenia roszczenia o rentę jednego z Klientów kancelarii..

03.04.2020

Zadośćuczynienie i odszkodowanie za uszkodzenie jelita podczas zabiegu laparoskopii - wyrok sądu II instancji

O tej sprawie informowaliśmy po raz pierwszy w sierpniu 2018 roku, kiedy to Sąd Okręgowy w Warszawie..

03.07.2020

Rozlane zapalenie otrzewnej – za opóźnienie w diagnozie i błąd medyczny ponad 400 tys. zł.!

Historia jednego z naszych Klientów rozpoczęła się w 2010 r., gdy z silnym bólem brzucha trafił do szpitala..

26.06.2020

Wyrok skazujący w sprawie błędnego podania leku

Dnia 25 czerwca 2020 r. zapadł wyrok Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w sprawie karnej dotyczącej błędnego..

23.06.2020

Tętniak aorty – błąd diagnostyczny

W postępowaniu prowadzonym przeciwko szpitalowi przy udziale ubezpieczyciela szpitala Sąd Okręgowy w..

22.06.2020

Niewspółmierność porodowa – decyzja prokuratora uchylona

W jednej ze spraw karnych, której przedmiotem jest błąd medyczny, prokurator ponownie umorzył śledztwo...

19.06.2020

Usunięcie macicy przez błąd lekarza

W dniu 19 czerwca 2020 r. Sąd Okręgowy w Krakowie rozpoznał sprawę jednej z naszych Klientek – poszkodowanej..

22.04.2020

Korzystny wyrok Sądu Apelacyjnego - niedotlenienie wewnątrzmaciczne, błąd okołoporodowy

Na skutek błędnie prowadzonego porodu, podczas którego doszło do ciężkiego niedotlenienia wewnątrzmacicznego,..

15.04.2020

Renta w trakcie trwania procesu o błąd medyczny

Z przyjemnością informujemy o uzyskaniu zabezpieczenia roszczenia o rentę jednego z Klientów kancelarii..

03.04.2020

Zadośćuczynienie i odszkodowanie za uszkodzenie jelita podczas zabiegu laparoskopii - wyrok sądu II instancji

O tej sprawie informowaliśmy po raz pierwszy w sierpniu 2018 roku, kiedy to Sąd Okręgowy w Warszawie..