11 października 2010

Rekordowe zadośćuczynienie za błąd medyczny [10.2010]

Dnia 8 października 2010 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie zasądził 1,2 mln zł zadośćuczynienia z odsetkami ustawowymi za 7 lat trwania procesu przed Sądem I instancji. Jest to obecnie najwyższa do tej pory rekompensata za błąd medyczny w Polsce. Ponadto sąd przyznał poszkodowanemu również odszkodowanie oraz miesięczną rentę. Istotne jest, że Sąd Apelacyjny dokonał całkowicie odmiennej oceny dowodów i zgodził się z twierdzeniami i zarzutami pełnomocnika powoda - mec. Jolanty Budzowskiej.

Dnia 8 października 2010 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie zasądził 1,2 mln zł zadośćuczynienia z odsetkami ustawowymi za 7 lat trwania procesu przed Sądem I instancji. Jest to obecnie najwyższa do tej pory rekompensata za błąd medyczny w Polsce. Ponadto sąd przyznał poszkodowanemu również odszkodowanie oraz miesięczną rentę.

Istotne jest, że Sąd Apelacyjny dokonał całkowicie odmiennej oceny dowodów i zgodził się z twierdzeniami i zarzutami pełnomocnika powoda - mec. Jolanty Budzowskiej. O skali trudności sprawy świadczy fakt, że ogłoszenie wyroku było odraczane dwa razy.

Sprawa była prowadzona przeciwko Szpitalowi Klinicznemu Dzieciątka Jezus Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie i towarzystwu ubezpieczeniowemu. Dotyczyła przebiegu hospitalizacji w 2000 roku i niedołożenia należytej staranności w toku leczenia 21-letniego wówczas powoda, czego skutkiem była utrata przez niego prącia. Zaniedbanie szpitala dotyczyło niepodjęcia diagnostyki i leczenia wtedy, kiedy rokowało ono najlepiej. Pomimo wielu operacji rekonstrukcji, usunięcie skutków zaniedbań nie było możliwe.

W postępowaniu, począwszy od złożenia apelacji od niekorzystnego dla powoda wyroku sądu I instancji, poszkodowanego reprezentowała radca prawny Jolanta Budzowska.

Wyrok jest prawomocny.

Inne wygrane sprawy