13 marca 2010

Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy wyrok w przedmiocie zadośćuczynienia i renty [03.2010]

Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy wyrok Sądu I instancji przyznający powodowi - Klientowi Kancelarii 60 tys. zł zadośćuczynienia oraz 6.250 zł tytułem skapitalizowanej renty, a ponadto miesięczną rentę w kwocie 150 zł. Sąd ustalając kwotę zadośćuczynienia, wziął pod uwagę zarówno czynniki, za które odpowiadał pozwany szpital, tj. zakażenie powoda gronkowcem złocistym oraz nieprawidłową profilaktykę okołooperacyjną, jak również czynniki, za które pozwany szpital nie odpowiadał, tj. wcześniejsze schorzenia powoda.

Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy wyrok Sądu I instancji przyznający powodowi - Klientowi Kancelarii 60 tys. zł zadośćuczynienia oraz 6.250 zł tytułem skapitalizowanej renty, a ponadto miesięczną rentę w kwocie 150 zł. Sąd ustalając kwotę zadośćuczynienia, wziął pod uwagę zarówno czynniki, za które odpowiadał pozwany szpital, tj. zakażenie powoda gronkowcem złocistym oraz nieprawidłową profilaktykę okołooperacyjną, jak również czynniki, za które pozwany szpital nie odpowiadał, tj. wcześniejsze schorzenia powoda. Sąd I instancji wskazał, że kwota zadośćuczynienia uwzględnia poziom i stopę życiową społeczeństwa w 2003 roku, gdyż w tymże roku powód skierował do pozwanego szpitala wezwanie do zapłaty. Sąd Apelacyjny uznał, że kwota zadośćuczynienia jest adekwatna do poniesionej przez powoda krzywdy. Powód wnosił również w postępowaniu o miesięczną rentę w kwocie 150 złotych m.in. na zaspokojenie potrzeby opieki nad powodem przez osoby trzecie - Sądy obu instancji uznały to roszczenie za uzasadnione.

Postępowanie przed Sądem Okręgowym w Warszawie Wydział XXIV Cywilny oraz przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie Wydział I Cywilny

Inne wygrane sprawy