10 czerwca 2012

Brak informacji o wyniku badania [05.2012]

Sąd Apelacyjny w Gdańsku podtrzymał w całości wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu z sierpnia 2011 r., podzielając tym samym stanowisko powódki, reprezentowanej przez kancelarię Budzowska Fiutowski i Partnerzy. Warto przypomnieć, że sprawa ma charakter wyjątkowy. Chodzi w niej głównie o zakres obowiązku informacyjnego personelu leczniczego względem pacjenta. Po tym, jak w 2008 roku powódka poddała się zabiegowi operacyjnemu hemoroidektomii, nie poinformowano jej, że rutynowo, mimo braku niepokojących objawów i przy prawidłowym obrazie makroskopowym, pobrano materiał na badanie histopatologiczne.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku podtrzymał w całości wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu z sierpnia 2011 r., podzielając tym samym stanowisko powódki, reprezentowanej przez kancelarię Budzowska Fiutowski i Partnerzy. Warto przypomnieć, że sprawa ma charakter wyjątkowy. Chodzi w niej głównie o zakres obowiązku informacyjnego personelu leczniczego względem pacjenta. Po tym, jak w 2008 roku powódka poddała się zabiegowi operacyjnemu hemoroidektomii, nie poinformowano jej, że rutynowo, mimo braku niepokojących objawów i przy prawidłowym obrazie makroskopowym, pobrano materiał na badanie histopatologiczne.

Okazało się, że w badaniu tym stwierdzono komórki nowotworowe, pacjenta wymagała natychmiastowego leczenia onkologicznego. W dokumentacji brak było jakiekolwiek wzmianki o tym, że pacjentka ma się zgłosić po odbiór wyniku badania, szpital nie poinformował jej również w żaden inny sposób, że ma się poddać leczeniu.

Rok po operacji zdiagnozowano u klientki nowotwór złośliwy przerzutowy. Rozpoczęto poszukiwanie ogniska pierwotnego i wówczas odnaleziono w dokumentacji medycznej pacjentki wynik badania histopatologicznego materiału operacyjnego usuniętego przed rokiem z rozpoznaniem nowotworu złośliwego. Radioterapia musiała mieć szerszy zakres. Rokowania są mniej pomyślne niż byłyby przy wdrożeniu leczenia onkologicznego bez opóźnienia. Na szczęście do dnia wydania wyroku przez SA nie stwierdzono dalszych przerzutów (rozsiewu choroby).

Sąd Okręgowy, a za nim Sąd Apelacyjny, przyznały powódce 150 tys. zł zadośćuczynienia wraz z odsetkami ustawowymi za czas trwania procesu. Zobowiązani do zapłaty zostali szpital i zakład ubezpieczeń, a podstawą dla korzystnego wyroku było stwierdzenie  naruszenia prawa pacjenta do informacji o stanie zdrowia, prowadzenia dokumentacji medycznej powódki wadliwie i naruszenie dóbr osobistych powódki w postaci prawa do otrzymania świadczeń medycznych na poziomie odpowiadającym aktualnej wiedzy medycznej. 

Pacjentkę w postępowaniu cywilnym reprezentowała mec. Jolanta Budzowska.

Inne wygrane sprawy

14.12.2021

Wypadek komunikacyjny – upadek w autobusie, długotrwałe leczenie, zadośćuczynienie 200 tys. złotych

Po dwóch latach od wniesienia pozwu zakończyliśmy proces w I instancji, który toczył się w Sądzie Okręgowym..

13.12.2021

Wyrok w sprawie błędu okołoporodowego – ponad 2 miliony złotych rekompensaty

Wyrokiem z dnia 8 grudnia 2021 r. Sąd uwzględnił w znacznej części powództwo Klientów kancelarii – rodziców..

26.10.2021

Nierozpoznanie raka – zadośćuczynienie za błędną diagnozę

W jednym z prowadzonych przez kancelarię postępowań o odszkodowanie za błąd medyczny, Sąd Okręgowy w..

15.10.2021

250.000 zł zadośćuczynienia za utratę macicy oraz 50.000 zł za naruszenie praw pacjenta

Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał 15 października 2021 r. wyrok, w którym uwzględnił apelację klientki..

30.09.2021

Zadośćuczynienie za zakażenie miejsca operowanego (ZMO)

Wyrokiem z dnia 30 września 2021 r. Sąd uwzględnił powództwo wytoczone przez Kancelarię w imieniu pacjentki..

30.09.2021

Błędna preindukcja porodu – ugoda

W ostatnim tygodniu września 2021 r. w imieniu naszej klientki zawarliśmy ugodę z ubezpieczycielem podmiotu..

28.09.2021

Dystocja barkowa – wysokie odszkodowanie za błąd medyczny po 10 latach

W dniu 28 września 2021 r., po dziesięcioletnim procesie, zapadł wyrok w sprawie dotyczącej ciężarnej..

28.09.2021

Wyrok po ponad 12-letnim procesie dotyczącym błędu ortopedycznego

Dnia 28 września 2021 r. Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok, którym zasądził na rzecz klientki naszej..

14.12.2021

Wypadek komunikacyjny – upadek w autobusie, długotrwałe leczenie, zadośćuczynienie 200 tys. złotych

Po dwóch latach od wniesienia pozwu zakończyliśmy proces w I instancji, który toczył się w Sądzie Okręgowym..

13.12.2021

Wyrok w sprawie błędu okołoporodowego – ponad 2 miliony złotych rekompensaty

Wyrokiem z dnia 8 grudnia 2021 r. Sąd uwzględnił w znacznej części powództwo Klientów kancelarii – rodziców..

26.10.2021

Nierozpoznanie raka – zadośćuczynienie za błędną diagnozę

W jednym z prowadzonych przez kancelarię postępowań o odszkodowanie za błąd medyczny, Sąd Okręgowy w..

15.10.2021

250.000 zł zadośćuczynienia za utratę macicy oraz 50.000 zł za naruszenie praw pacjenta

Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał 15 października 2021 r. wyrok, w którym uwzględnił apelację klientki..

30.09.2021

Zadośćuczynienie za zakażenie miejsca operowanego (ZMO)

Wyrokiem z dnia 30 września 2021 r. Sąd uwzględnił powództwo wytoczone przez Kancelarię w imieniu pacjentki..

30.09.2021

Błędna preindukcja porodu – ugoda

W ostatnim tygodniu września 2021 r. w imieniu naszej klientki zawarliśmy ugodę z ubezpieczycielem podmiotu..

28.09.2021

Dystocja barkowa – wysokie odszkodowanie za błąd medyczny po 10 latach

W dniu 28 września 2021 r., po dziesięcioletnim procesie, zapadł wyrok w sprawie dotyczącej ciężarnej..

28.09.2021

Wyrok po ponad 12-letnim procesie dotyczącym błędu ortopedycznego

Dnia 28 września 2021 r. Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok, którym zasądził na rzecz klientki naszej..