05 grudnia 2013

Zadośćuczynienie dla poszkodowanej w wypadku rowerowym [11.2013]

Dnia 28 listopada 2013 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym zasądził od towarzystwa ubezpieczeniowego na rzecz 21-letniej klientki kancelarii BFP kwotę 50 tys. zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz ustalił odpowiedzialność na przyszłość za dalsze szkody, które mogą powstać w przyszłości w związku z wypadkiem.

Dnia 28 listopada 2013 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym zasądził od towarzystwa ubezpieczeniowego na rzecz 21-letniej klientki kancelarii BFP kwotę 50 tys. zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz ustalił odpowiedzialność na przyszłość za dalsze szkody, które mogą powstać w przyszłości w związku z wypadkiem. Wcześniej, w toku postępowania likwidacyjnego przeprowadzonego przed wszczęciem postępowania sądowego towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło na poczet zadośćuczynienia - odpowiednią zdaniem ubezpieczyciela - rekompensatę w wysokości 50 tys. zł. 

W kwietniu 2007 roku, wówczas niespełna 16-letniej dziewczynie, zjeżdżającej rowerem z niewielkiego wzniesienia,  pod koła roweru wbiegł pies. Dziewczyna upadła na jezdnię. Wskutek wypadku doznała licznych ran tłuczonych twarzy i rąk, pęknięcia śledziony, a także wstrząśnienia mózgu z krótkotrwałą utratą przytomności. Konieczne było usunięcie śledziony, zębów 22 i 23, nerwów z zębów 11 i 21 i rekonstrukcja korony zęba 11 i 24. 

Wyrok nie jest prawomocny.

Inne wygrane sprawy