29 kwietnia 2014

Komplikacje po operacji [04.2014]

25 kwietnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Bielsku – Białej ogłosił wyrok w sprawie klientki Kancelarii BFP poszkodowanej w operacji usunięcia woreczka żółciowego metodą laparoskopową.

25 kwietnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Bielsku – Białej ogłosił wyrok w sprawie klientki Kancelarii BFP poszkodowanej w operacji usunięcia woreczka żółciowego metodą laparoskopową.

Początkowo operację przeprowadzoną u tej pacjentki uznano za zakończoną pomyślnie
i wypisano ją do domu; także w trakcie kontroli pooperacyjnej nie wiązano zgłaszanych przez nią dolegliwości z przebytą operacją. U pacjentki, zapewnianej, że wszystko jest w porządku, rozwinęła się jednak żółtaczka mechaniczna. Ponownie pacjentkę przyjęto w trybie pilnym do tego samego szpitala – z którego następnie wypisano ją po tygodniu, nakazując w domu oczekiwać na dalsze badania. Nie dotarłszy do domu, pacjentka zgłosiła się na izbę przyjęć w innej jednostce, gdzie natychmiast wykonano badania wstępne i uzgodniono dla niej miejsce w szpitalu klinicznym specjalizującym się między innymi w chirurgicznej rekonstrukcji uszkodzonych dróg żółciowych. W trakcie operacji naprawczej przeprowadzanej w szpitalu klinicznym okazało się, że podczas operacji pierwotnej doszło do zaklipsowania dróg żółciowych, co powodowało coraz większe z biegiem czasu utrudnienie w spływie żółci i związane z tym dolegliwości, a także wiązało się z ryzykiem dalszych, groźnych powikłań. Operacja naprawcza, choć trudna, powiodła się, aczkolwiek okresowo pacjentka nadal odczuwa dolegliwości związane z przebytym uszkodzeniem dróg żółciowych.

W tych okolicznościach Sąd uznał za uzasadnione zasądzenie zadośćuczynienia w kwocie 40.000 zł; zasądził nadto odszkodowanie i ustalił odpowiedzialność pozwanego szpitala za dalsze szkody, do jakich z powodu nieudanego zabiegu mogłoby ewentualnie dojść w przyszłości. Powódka w procesie była reprezentowana przez mec. Karolinę Kolary z kancelarii Budzowska Fiutowski i Partnerzy.

.    

Inne wygrane sprawy