22 października 2015

Zadośćuczynienie za mobbing [10.2015]

W dniu 22 października 2015 roku Sąd Okręgowy w Nowym Sączu ogłosił wyrok w sprawie, w której mąż i trzech synów tragicznie zmarłej - w styczniu 2010 roku - nauczycielki dochodzili od właściwej gminy zapłaty zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej i odszkodowania tytułem znacznego pogorszenia ich sytuacji życiowej.

W dniu 22 października 2015 roku Sąd Okręgowy w Nowym Sączu ogłosił wyrok w sprawie, w której mąż i trzech synów tragicznie zmarłej - w styczniu 2010 roku - nauczycielki dochodzili od właściwej gminy zapłaty zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej i odszkodowania tytułem znacznego pogorszenia ich sytuacji życiowej.

Postępowanie dowodowe przeprowadzone w sprawie wykazało, że przyczyną samobójczej śmierci nauczycielki było zachowanie dyrektorki placówki oświatowej, która przez osiem lat znęcała się nad nią psychicznie poprzez poniżanie i upokarzanie w obecności innych nauczycieli, obwinianie o negatywne zachowanie uczniów, krytykowanie działań zawodowych, nadmierne i nieuzasadnione kontrolowanie, a także zastraszanie i szantażowanie zwolnieniem dyscyplinarnym w przypadku przewinienia (mobbing). Zeznania świadków potwierdziły, że atmosfera panująca w szkole była niezdrowa, a pracujący w szkole nauczyciele byli zastraszeni; zmiany kadrowe były częste.

Organ prowadzący i nadzorujący placówkę, tj. władze gminy, na przestrzeni wielu lat nie pociągały dyrektorki do odpowiedzialności. Dopiero skierowanie aktu oskarżenia przeciwko dyrektorce zmusiło wójta do  podjęcia działań – dyrektorka została zawieszona. Postępowanie karne zakończyło się w styczniu 2013 roku wyrokiem skazującym dyrektorkę na karę łączną dwóch lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres pięciu lat. Wyrok ten jest prawomocny.

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu związany był ustaleniami wyroku skazującego, przy czym warto dodać, że  dyrektorka została skazana za mobbing w stosunku do zmarłej nauczycielki w latach 2002 – 2010 a także za mobbing wobec ośmiu innych nauczycieli w latach 1998 – 2011.

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu uznał roszczenia powodów za zasadne, a mając na uwadze wnioski płynące z opinii biegłych z zakresu psychologii i psychiatrii zasądził rodzinie zmarłej łącznie 360 tysięcy złotych zadośćuczynienia i odszkodowania wraz z odsetkami ustawowymi za okres trwania procesu cywilnego tj. ponad 4 lata. 

Sprawę prowadził zespół Kancelarii w składzie: mec. Jolanta Budzowska oraz aplikantka radcowska Agata Dubik-Jaworska

Wyrok nie jest prawomocny

Inne wygrane sprawy