30 czerwca 2016

Oparzenie spowodowane błędnym działaniem sprzętu [06.2016]

Dnia 30 czerwca 2016 roku przed Sądem Okręgowym w Kielcach zapadł wyrok w sprawie dotyczącej oparzenia pacjenta na skutek nieprawidłowości w obsłudze aparatu do elektrokoagulacji podczas zabiegu artroskopii kolana.

Dnia 30 czerwca 2016 roku przed Sądem Okręgowym w Kielcach zapadł wyrok w sprawie dotyczącej oparzenia pacjenta na skutek nieprawidłowości w obsłudze aparatu do elektrokoagulacji podczas zabiegu artroskopii kolana.

Poszkodowany pacjent poddawał się, w jedynym ze szpitali na terenie województwa świętokrzyskiego, typowej operacji rekonstrukcji zerwanych więzadeł stawu kolanowego. Podczas wykonywania tego typu zabiegu konieczne jest zastosowanie elektrokoagulacji, zmniejszającej krwawienie i zachowującej ciepło tkanek pacjenta za pomocą pola elektromagnetycznego. Do wykonania elektrokoagulacji potrzebne jest przyłożenie do ciała pacjenta elektrod, przez które przepływa prąd. W przypadku poszkodowanego pacjenta doszło do popełnienia szeregu błędów w obsłudze aparatu do elektrokoagulacji przez personel medyczny pozwanego szpitala: 1) elektroda nie była należycie przymocowana, bowiem nie przylegała całą powierzchnią do ciała pacjenta, 2) personel medyczny błędnie sądził, że w przypadku braku stykania się płytki z ciałem pacjenta prąd zostanie odłączony, a także 3) nie doszło do jakiejkolwiek reakcji na swąd spalenizny unoszący się na sali operacyjnej.

Na skutek opisanych zaniedbań, doszło do ciężkiego i bolesnego oparzenia nogi powoda III i IV stopnia. Powód musiał poddać się kilku kolejnym operacjom w związku z głęboką raną oparzeniową, które miały na celu dokonanie przeszczepu skóry. Ze względu na trudności w gojeniu się oparzenia, powód przez blisko pół roku musiał regularnie przechodzić zabieg zmiany opatrunków, co stanowiło dodatkowe źródło cierpień. Trwałym skutkiem popełnionego błędu są rozległe blizny, które szpecą nogę powoda.

Sąd Okręgowy uznał, że istnieje bezsprzeczny adekwatny związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy działaniami personelu pozwanego szpitala a wystąpieniem szkody powoda. Na tej podstawie Sąd dokonał zasądzenia kwoty 125.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia oraz 2.000,00 zł tytułem odszkodowania wraz z odsetkami ustawowymi za 3-letni okres procesu.

Wyrok nie jest prawomocny.

Inne wygrane sprawy

14.08.2019

Zgoda na czynności przekraczające zwykły zarząd – dziecko z MPD

Sąd Rejonowy wyraził zgodę na dokonanie przez rodziców naszego małoletniego Klienta czynności przekraczających..

30.07.2019

Oklejenie łożyska – zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć dziecka podczas porodu

Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrywał sprawę, w której osią sporu była okołoporodowa śmierć dziecka i..

25.07.2019

Błędny wynik badania histopatologicznego – naruszenie praw pacjenta

Pacjent, młody mężczyzna, poddał się zabiegowi wycięcia niepokojącej zmiany na nodze. Wycinek został..

24.07.2019

Ugoda w postępowaniu karnym – mediacja karna

Kancelaria BFP reprezentowała rodziców dziecka, które zmarło przy porodzie. Toczyło się równolegle postępowanie..

05.07.2019

Zadośćuczynienie za utratę wzroku zwiększone przez Sąd Apelacyjny.

W 2013 roku powódka, u której w badaniach obrazowych wykryto guza oczodołu była operowana; celem operacji..

01.07.2019

Renta na zabezpieczenie potrzeb małoletniego powoda – błąd przy porodzie

W 2017 roku kancelaria BFP wystąpiła w imieniu małoletniego powoda z powództwem o zapłatę zadośćuczynienia,..

12.06.2019

Wygrana w sprawie o zapłatę z tytułu rozstroju zdrowia wywołanego mobbingiem

W dniu 12 czerwca 2019 roku, Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację byłego pracownika banku w sprawie..

07.06.2019

Kolejny wyrok na tle sporów wekslowych

Sąd Okręgowy w Opolu w dniu 7.06.2019 r. zasądził na rzecz klienta Kancelarii kwotę 425.000 zł.

14.08.2019

Zgoda na czynności przekraczające zwykły zarząd – dziecko z MPD

Sąd Rejonowy wyraził zgodę na dokonanie przez rodziców naszego małoletniego Klienta czynności przekraczających..

30.07.2019

Oklejenie łożyska – zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć dziecka podczas porodu

Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrywał sprawę, w której osią sporu była okołoporodowa śmierć dziecka i..

25.07.2019

Błędny wynik badania histopatologicznego – naruszenie praw pacjenta

Pacjent, młody mężczyzna, poddał się zabiegowi wycięcia niepokojącej zmiany na nodze. Wycinek został..

24.07.2019

Ugoda w postępowaniu karnym – mediacja karna

Kancelaria BFP reprezentowała rodziców dziecka, które zmarło przy porodzie. Toczyło się równolegle postępowanie..

05.07.2019

Zadośćuczynienie za utratę wzroku zwiększone przez Sąd Apelacyjny.

W 2013 roku powódka, u której w badaniach obrazowych wykryto guza oczodołu była operowana; celem operacji..

01.07.2019

Renta na zabezpieczenie potrzeb małoletniego powoda – błąd przy porodzie

W 2017 roku kancelaria BFP wystąpiła w imieniu małoletniego powoda z powództwem o zapłatę zadośćuczynienia,..

12.06.2019

Wygrana w sprawie o zapłatę z tytułu rozstroju zdrowia wywołanego mobbingiem

W dniu 12 czerwca 2019 roku, Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację byłego pracownika banku w sprawie..

07.06.2019

Kolejny wyrok na tle sporów wekslowych

Sąd Okręgowy w Opolu w dniu 7.06.2019 r. zasądził na rzecz klienta Kancelarii kwotę 425.000 zł.