28 grudnia 2016

Katastrofa lotnicza samolotu ultra lekkiego [12.2016]

W sprawie zakończonej niedawnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie Sąd ten zasądził  na rzecz żony zmarłego pasażera kwotę 43,067.00 SRD  (około 240 tys. zł.)  odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej i zadośćuczynienia, a na rzecz syna zmarłego pasażera kwotę 34,996,00 SRD (około 200 tys. zł.)  z odsetkami ustawowymi. Do wypadku lotniczego doszło w 2011 r. na jednym z polskich lotnisk. W katastrofie samolotu ultra lekkiego EV - 97 Eurostar zginęli pilot i pasażer.

W sprawie zakończonej niedawnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie Sąd ten zasądził  na rzecz żony zmarłego pasażera kwotę 43,067.00 SRD  (około 240 tys. zł.)  odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej i zadośćuczynienia, a na rzecz syna zmarłego pasażera kwotę 34,996,00 SRD (około 200 tys. zł.)  z odsetkami ustawowymi.

Do wypadku lotniczego doszło w 2011 r. na jednym z polskich lotnisk. W katastrofie samolotu ultra lekkiego EV - 97 Eurostar zginęli pilot i pasażer.

W raporcie Państwowej Komisji Wypadków Lotniczych z Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej jako przyczynę wypadku wskazano przeciągniecie samolotu podczas wznoszenia po starcie, co doprowadziło do korkociągu i zderzenia z ziemią. Okolicznościami sprzyjającymi zaistnieniu zdarzenia były: przekroczenie masy startowej samolotu co najmniej o 10% MTOM oraz spóźniona reakcja lub brak reakcji pilota na zjawiska towarzyszące przekraczaniu krytycznego kąta natarcia.  

Mimo, że samolot był ubezpieczony poza granicami Polski, orzekający Sąd uznał jurysdykcję sądów polskich oraz zastosował polskie prawo materialne, nie uznając tym samym za słuszne zarzutów zgłaszanych przez pozwanego ubezpieczyciela, który – jako spółka prawa czeskiego – argumentował, że rozstrzygnięcie sporu powinno nastąpić według prawa czeskiego. 

Członków rodziny zmarłego pasażera reprezentowała w postepowaniu o rekompensate finansową mec. Jolanta Budzowska, która wczesniej wystepowała też w imieniu poszkodowanych m.in. w głośnje sprawie tzw. kapitana Wrony - awaryjnego lądowania samolotu Boeing 767-300ER, które odbyło się 1 listopada 2011 na Lotniksu Chopina w Warszawie (lot PLL LOT 016). Sprawa zadośćuczynień dla pasażerów tego samolotu zakończyła się ugodą zawartą w USA. 

 

 

Inne wygrane sprawy

14.08.2019

Zgoda na czynności przekraczające zwykły zarząd – dziecko z MPD

Sąd Rejonowy wyraził zgodę na dokonanie przez rodziców naszego małoletniego Klienta czynności przekraczających..

30.07.2019

Oklejenie łożyska – zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć dziecka podczas porodu

Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrywał sprawę, w której osią sporu była okołoporodowa śmierć dziecka i..

25.07.2019

Błędny wynik badania histopatologicznego – naruszenie praw pacjenta

Pacjent, młody mężczyzna, poddał się zabiegowi wycięcia niepokojącej zmiany na nodze. Wycinek został..

24.07.2019

Ugoda w postępowaniu karnym – mediacja karna

Kancelaria BFP reprezentowała rodziców dziecka, które zmarło przy porodzie. Toczyło się równolegle postępowanie..

05.07.2019

Zadośćuczynienie za utratę wzroku zwiększone przez Sąd Apelacyjny.

W 2013 roku powódka, u której w badaniach obrazowych wykryto guza oczodołu była operowana; celem operacji..

01.07.2019

Renta na zabezpieczenie potrzeb małoletniego powoda – błąd przy porodzie

W 2017 roku kancelaria BFP wystąpiła w imieniu małoletniego powoda z powództwem o zapłatę zadośćuczynienia,..

12.06.2019

Wygrana w sprawie o zapłatę z tytułu rozstroju zdrowia wywołanego mobbingiem

W dniu 12 czerwca 2019 roku, Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację byłego pracownika banku w sprawie..

07.06.2019

Kolejny wyrok na tle sporów wekslowych

Sąd Okręgowy w Opolu w dniu 7.06.2019 r. zasądził na rzecz klienta Kancelarii kwotę 425.000 zł.

14.08.2019

Zgoda na czynności przekraczające zwykły zarząd – dziecko z MPD

Sąd Rejonowy wyraził zgodę na dokonanie przez rodziców naszego małoletniego Klienta czynności przekraczających..

30.07.2019

Oklejenie łożyska – zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć dziecka podczas porodu

Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrywał sprawę, w której osią sporu była okołoporodowa śmierć dziecka i..

25.07.2019

Błędny wynik badania histopatologicznego – naruszenie praw pacjenta

Pacjent, młody mężczyzna, poddał się zabiegowi wycięcia niepokojącej zmiany na nodze. Wycinek został..

24.07.2019

Ugoda w postępowaniu karnym – mediacja karna

Kancelaria BFP reprezentowała rodziców dziecka, które zmarło przy porodzie. Toczyło się równolegle postępowanie..

05.07.2019

Zadośćuczynienie za utratę wzroku zwiększone przez Sąd Apelacyjny.

W 2013 roku powódka, u której w badaniach obrazowych wykryto guza oczodołu była operowana; celem operacji..

01.07.2019

Renta na zabezpieczenie potrzeb małoletniego powoda – błąd przy porodzie

W 2017 roku kancelaria BFP wystąpiła w imieniu małoletniego powoda z powództwem o zapłatę zadośćuczynienia,..

12.06.2019

Wygrana w sprawie o zapłatę z tytułu rozstroju zdrowia wywołanego mobbingiem

W dniu 12 czerwca 2019 roku, Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację byłego pracownika banku w sprawie..

07.06.2019

Kolejny wyrok na tle sporów wekslowych

Sąd Okręgowy w Opolu w dniu 7.06.2019 r. zasądził na rzecz klienta Kancelarii kwotę 425.000 zł.