18 stycznia 2017

Wypadek w szkole – odszkodowanie za utratę wzroku [01.2017]

W pierwszych dniach bieżącego roku przed Sądem Okręgowym w Krakowie doszło do zawarcia ugody sądowej między poszkodowanym reprezentowanym przez radcę prawnego Jolantę Budzowską a prywatną szkołą i jej ubezpieczycielem.

W pierwszych dniach bieżącego roku przed Sądem Okręgowym w Krakowie doszło do zawarcia ugody sądowej między poszkodowanym reprezentowanym przez radcę prawnego Jolantę Budzowską a prywatną szkołą i jej ubezpieczycielem.

Proces sądowy o odszkodowanie za szkodę na zdrowiu był konsekwencją poważnego wypadku poszkodowanego podczas nauki w tej szkole. W trakcie zajęć teatralnych uległ zniszczeniu jeden z używanych rekwizytów, a jego część uderzyła poszkodowanego w oko, powodując znaczne obrażenia narządu wzroku.

W wyniku wypadku powód doznał wypadnięcia fragmentów soczewki oka, pęknięcia gałki ocznej z ubytkiem tęczówki, wylewu do ciała szklistego oraz jaskrę pourazową. Lekarze badający powoda stwierdzili duże ryzyko utraty wzroku. Konieczne było leczenie operacyjne, na które składał się szereg zabiegów. Już po zakończeniu głównej fazy leczenia, wzrok powoda pozostawał upośledzony w tak znacznym stopniu, że biegli w procesie stwierdzili praktyczną ślepotę oka uszkodzonego wypadkiem.

W trakcie procesu powołani biegli z zakresu BHP i wypadków przy pracy stwierdzili, że szkoła nie zapewniała uczniom bezpiecznych warunków podczas zajęć, a nadto opiekunowie nie zareagowali odpowiednio na niewłaściwe zachowanie innych studentów. W ocenie biegłych prowadzący zajęcia powinien był przewidywać zaistnienie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia uczestników.

W czasie trwania procesu pełnomocnicy strony powodowej oraz ubezpieczyciela szkoły porozumieli się w celu ugodowego zakończenia sporu. Zgodnie z treścią ugody, poszkodowany otrzymał kwotę w wysokości blisko 350.000,00 zł jako odszkodowanie i zadośćuczynienie za utratę wzroku w jednym oku.

Inne wygrane sprawy