18 stycznia 2017

Wypadek w szkole – odszkodowanie za utratę wzroku [01.2017]

W pierwszych dniach bieżącego roku przed Sądem Okręgowym w Krakowie doszło do zawarcia ugody sądowej między poszkodowanym reprezentowanym przez radcę prawnego Jolantę Budzowską a prywatną szkołą i jej ubezpieczycielem.

W pierwszych dniach bieżącego roku przed Sądem Okręgowym w Krakowie doszło do zawarcia ugody sądowej między poszkodowanym reprezentowanym przez radcę prawnego Jolantę Budzowską a prywatną szkołą i jej ubezpieczycielem.

Proces sądowy o odszkodowanie za szkodę na zdrowiu był konsekwencją poważnego wypadku poszkodowanego podczas nauki w tej szkole. W trakcie zajęć teatralnych uległ zniszczeniu jeden z używanych rekwizytów, a jego część uderzyła poszkodowanego w oko, powodując znaczne obrażenia narządu wzroku.

W wyniku wypadku powód doznał wypadnięcia fragmentów soczewki oka, pęknięcia gałki ocznej z ubytkiem tęczówki, wylewu do ciała szklistego oraz jaskrę pourazową. Lekarze badający powoda stwierdzili duże ryzyko utraty wzroku. Konieczne było leczenie operacyjne, na które składał się szereg zabiegów. Już po zakończeniu głównej fazy leczenia, wzrok powoda pozostawał upośledzony w tak znacznym stopniu, że biegli w procesie stwierdzili praktyczną ślepotę oka uszkodzonego wypadkiem.

W trakcie procesu powołani biegli z zakresu BHP i wypadków przy pracy stwierdzili, że szkoła nie zapewniała uczniom bezpiecznych warunków podczas zajęć, a nadto opiekunowie nie zareagowali odpowiednio na niewłaściwe zachowanie innych studentów. W ocenie biegłych prowadzący zajęcia powinien był przewidywać zaistnienie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia uczestników.

W czasie trwania procesu pełnomocnicy strony powodowej oraz ubezpieczyciela szkoły porozumieli się w celu ugodowego zakończenia sporu. Zgodnie z treścią ugody, poszkodowany otrzymał kwotę w wysokości blisko 350.000,00 zł jako odszkodowanie i zadośćuczynienie za utratę wzroku w jednym oku.

Inne wygrane sprawy

14.08.2019

Zgoda na czynności przekraczające zwykły zarząd – dziecko z MPD

Sąd Rejonowy wyraził zgodę na dokonanie przez rodziców naszego małoletniego Klienta czynności przekraczających..

30.07.2019

Oklejenie łożyska – zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć dziecka podczas porodu

Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrywał sprawę, w której osią sporu była okołoporodowa śmierć dziecka i..

25.07.2019

Błędny wynik badania histopatologicznego – naruszenie praw pacjenta

Pacjent, młody mężczyzna, poddał się zabiegowi wycięcia niepokojącej zmiany na nodze. Wycinek został..

24.07.2019

Ugoda w postępowaniu karnym – mediacja karna

Kancelaria BFP reprezentowała rodziców dziecka, które zmarło przy porodzie. Toczyło się równolegle postępowanie..

05.07.2019

Zadośćuczynienie za utratę wzroku zwiększone przez Sąd Apelacyjny.

W 2013 roku powódka, u której w badaniach obrazowych wykryto guza oczodołu była operowana; celem operacji..

01.07.2019

Renta na zabezpieczenie potrzeb małoletniego powoda – błąd przy porodzie

W 2017 roku kancelaria BFP wystąpiła w imieniu małoletniego powoda z powództwem o zapłatę zadośćuczynienia,..

12.06.2019

Wygrana w sprawie o zapłatę z tytułu rozstroju zdrowia wywołanego mobbingiem

W dniu 12 czerwca 2019 roku, Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację byłego pracownika banku w sprawie..

07.06.2019

Kolejny wyrok na tle sporów wekslowych

Sąd Okręgowy w Opolu w dniu 7.06.2019 r. zasądził na rzecz klienta Kancelarii kwotę 425.000 zł.

14.08.2019

Zgoda na czynności przekraczające zwykły zarząd – dziecko z MPD

Sąd Rejonowy wyraził zgodę na dokonanie przez rodziców naszego małoletniego Klienta czynności przekraczających..

30.07.2019

Oklejenie łożyska – zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć dziecka podczas porodu

Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrywał sprawę, w której osią sporu była okołoporodowa śmierć dziecka i..

25.07.2019

Błędny wynik badania histopatologicznego – naruszenie praw pacjenta

Pacjent, młody mężczyzna, poddał się zabiegowi wycięcia niepokojącej zmiany na nodze. Wycinek został..

24.07.2019

Ugoda w postępowaniu karnym – mediacja karna

Kancelaria BFP reprezentowała rodziców dziecka, które zmarło przy porodzie. Toczyło się równolegle postępowanie..

05.07.2019

Zadośćuczynienie za utratę wzroku zwiększone przez Sąd Apelacyjny.

W 2013 roku powódka, u której w badaniach obrazowych wykryto guza oczodołu była operowana; celem operacji..

01.07.2019

Renta na zabezpieczenie potrzeb małoletniego powoda – błąd przy porodzie

W 2017 roku kancelaria BFP wystąpiła w imieniu małoletniego powoda z powództwem o zapłatę zadośćuczynienia,..

12.06.2019

Wygrana w sprawie o zapłatę z tytułu rozstroju zdrowia wywołanego mobbingiem

W dniu 12 czerwca 2019 roku, Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację byłego pracownika banku w sprawie..

07.06.2019

Kolejny wyrok na tle sporów wekslowych

Sąd Okręgowy w Opolu w dniu 7.06.2019 r. zasądził na rzecz klienta Kancelarii kwotę 425.000 zł.