25 maja 2017

Wadliwa rekonstrukcja więzadła [5.2017]

W dniu 23 maja 2017 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał korzystny wyrok dla klientki kancelarii w sprawie źle przeprowadzonego zabiegu rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego w kolanie powódki. Sąd uznał, że w trakcie zabiegu doszło do popełnienia błędu terapeutycznego, polegającego m.in. na nieprawidłowym umiejscowieniu przyczepu przeszczepu więzadła, którego efektem było przedłużające się leczenie i rehabilitacja powódki, a przede wszystkim konieczność poddania się przez pacjentkę zabiegowi naprawczej rekonstrukcji.
W dniu 23 maja 2017 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał korzystny wyrok dla klientki kancelarii w sprawie źle przeprowadzonego zabiegu rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego w kolanie powódki.

Sąd uznał, że w trakcie zabiegu doszło do popełnienia błędu terapeutycznego, polegającego m.in. na nieprawidłowym umiejscowieniu przyczepu przeszczepu więzadła, którego efektem było przedłużające się leczenie i rehabilitacja powódki, a przede wszystkim konieczność poddania się przez pacjentkę zabiegowi naprawczej rekonstrukcji.

Sąd zasądził na rzecz powódki wraz z odsetkami ustawowymi na dzień wyroku kwotę ponad 55.000 złotych tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania, w tym również mieści się zwrot kosztów prywatnej operacji naprawczej.

Sąd Okręgowy podzielił bowiem stanowisko Sądu Najwyższego, że osoba poszkodowana może domagać się od podmiotu zobowiązanego do naprawienia jej szkody również zwrotu kosztów prywatnego leczenia, jeśli okres oczekiwania na leczenie ze środków publicznych jest zbyt długi.
 
Wyrok nie jest prawomocny.

Inne wygrane sprawy